Socialrådgiverne er syge 11 dage om året

I 2020 var socialrådgivernes sygefravær lavt på grund af restriktionerne under coronapandemien. I 2021 er det gennemsnitlige fravær steget. Se hvordan sygefraværet er i din kommune/region.

Den årlige statistik over socialrådgivernes sygefravær viser en stigning fra 2020 til 2021. Dog var sygefraværet unormalt lavt i 2020, formentlig på grund af de mange restriktioner samt hjemmearbejde under corona. I kommunerne er sygefraværsniveauet således vendt tilbage til det niveau, det var på før pandemien, men i regionerne er sygefraværet steget til et langt højere niveau.

Kommunerne

På KL-området var socialrådgivere uden ledelsesansvar syge i gennemsnit 11,2 dage i 2021. Det svarer til en sygefraværsprocent på 4,9 procent. Der er tale om en markant stigning i forhold til 2020, hvor socialrådgiverne havde 9,8 fraværsdage (4,3 procent).
Der er stor forskel på kommunerne. De tre kommuner, der havde det laveste sygefravær i 2021, var Vallensbæk (3,9 fraværsdage), Vejen (4,9) og Gladsaxe (6,5).

Socialrådgiverne i følgende kommuner har et sygefravær på højst 8 dage i 2021: Assens, Favrskov, Gladsaxe, Hjørring, Holbæk, Køge, Lejre, Lemvig, Rebild, Skive, Stevns, Vejen.

De tre kommuner, der havde det højeste sygefravær i 2021, var Hørsholm (21,6 fraværsdage), Odsherred (20,5) og Fredensborg (19,9). Desuden har flere ø-kommuner et ret højt sygefravær, men da antallet af ansatte her som oftest er ret få, kan sygefraværet svinge meget fra år til år.

Socialrådgiverne i følgende kommuner har et gennemsnitligt sygefravær på mere end 15 fraværsdage i 2021: Billund, Bornholm, Fredensborg, Fredericia, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Holstebro, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, Morsø, Odsherred, Samsø, Tårnby, Vordingborg og Ærø.

Regionerne

Regionalt ansatte socialrådgivere uden personaleansvar havde i 2021 12,1 sygefraværsdage, svarende til en fraværsprocent på 5,4 procent. Der er tale om en stor stigning i sammenligning med 2020, hvor niveauet var på 9,5 fraværsdage (4,1 procent).

I regionerne har der været en tendens til et faldende sygefravær blandt socialrådgiverne i en årrække. Stigningen i 2021 betyder, at det gennemsnitlige sygefravær for socialrådgiverne nu er tilbage på niveauet for 2014.

Sygefraværsniveauet i regionerne for socialrådgiverne svinger fra 7,6 dage i Region Nordjylland til 13,6 dage i Region Sjælland.

Handlemuligheder

Husk at MED-udvalget har ret til at se sygefraværsstatistikken for din arbejdsplads, og at sygefraværsstatistikken skal inddrages i forbindelse med drøftelse af APV-handleplanen, idet et højt sygefravær kan være tegn på problemer med arbejdsmiljøet.
Du kan også bede din konsulent i DS om at sende dig data om socialrådgivernes sygefravær i din kommune eller region.

Data om sygefravær i kommuner og regioner er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside.