DS om flygtninge-ydelse: Støjberg bør lytte til fagfolk

Regeringens plan om at sænke nytilkomne flygtninges sociale ydelser til langt under kontanthjælpssatsen vil ramme både familier, socialrådgivere og kommuner, advarer DS-formand Majbrit Berlau. Hun ærgrer sig over, at minister Inger Støjberg afviser den faglige kritik.

En enlig forsørger med tre børn, der kommer til Danmark som flygtning, vil fremover have et rådighedsbeløb på 5300 kroner om måneden. En flygtning uden børn skal leve for godt 2300 kroner pr. måned.

Det fremgår af et svar, som minister for udlændinge, integration og bolig, Inger Støjberg (V), har givet til folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Allerede før sommerferien mødte regeringens udmelding om sænkning af ydelserne for nytilkomne flygtninge massiv kritik fra en række organisationer, heriblandt Dansk Socialrådgiverforening og Røde Kors.

DS: Ministeren burde have meldt klart ud

Under lanceringen af lovforslaget benyttede minister Inger Støjberg tal, der – i modsætning til de nye beregninger – ikke tog højde for regeringens genindførelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Dermed var det uklart, hvor lav den nye ydelse rent faktisk ville blive for nytilkomne flygtninge, påpegede Dansk Socialrådgiverforening.

– Jeg blev noget forarget, da beregningerne ikke viste det fulde billede af lovforslagets konsekvenser, og at det først blev opdaget, fordi jeg satte mig ned og læste det med småt, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

Hun ærgrer sig over, at Inger Støjberg har valgt at overhøre den massive faglige kritik af lovforslaget.

– De lave ydelser vil hæmme integrationen snarere end at fremme den. Børn kommer til at vokse op i fattigdom med social isolation til følge. Det vil skabe yderligere problemer både for flygtningene, for kommunerne og for socialrådgiverne. At ydelsen nu viser sig at være endnu lavere vil kun forværre den situation, siger socialrådgivernes formand.

Dansk Socialrådgiverforening har både i pressen og i et høringssvar til ministeren advaret om de store konsekvenser, de lave ydelser vil få for nytilkomne flygtninge, deres børn og for integrationsindsatsen.

Lav ydelse vil presse arbejdsmiljø og økonomi

høringssvaret har DS desuden påpeget, at lovforslaget ville medføre øget pres på søgningen af enkeltydelser med større arbejdsbyrde for socialrådgiverne som konsekvens.

Også Claudia Luisa Marra, formand for Dansk Socialrådgiverforenings integrationsfaggruppe, har advaret om, at en lav integrationsydelse vil øge arbejdspresset på socialrådgiverne.

Regeringens lovforslag lægger desuden op til at indføre en række nye kontrolkrav uden at kommunerne får ekstra midler til opgaven, hvilket vil lægge yderligere pres på kommunernes økonomi.

– Regeringen har et stærkt politisk ønske om at sænke ydelserne. Det har nogle konsekvenser, som vi og en række andre organisationer har påpeget. Den kritik har ministeren valgt at overhøre. Men når vi som fagfolk fortæller, at lovforslaget helt lavpraktisk medfører store problemer for kommunerne og de socialrådgivere, som skal løfte opgaven, så undrer det mig, at ministeren ikke lytter, siger Majbrit Berlau.

Kommunernes integrationsindsats er i forvejen enormt presset, og socialrådgiverne i flygtningemodtagelsen sidder ifølge en ny DS-undersøgelse med 68 sager i gennemsnit. Det er langt over DS’ vejledende sagstal på integrationsområdet, påpeger Majbrit Berlau, som frygter, at regeringens lovforslag vil presse arbejdsmiljøet yderligere.