Forhandlingerne om OK21 er for alvor kommet i gang

Forhandlingsbordet er blevet til en skærm denne gang. Det er ikke let at forhandle under en pandemi, der rammer økonomien. Men socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, er klar og går til arbejdet for mere i løn, højere pension og bedre arbejdsmiljø for socialrådgiverne.

Forhandlingerne om OK21 er for alvor kommet i gang

De har været i gang længe, men nu har forhandlerne sat sig – ikke ved forhandlingsbordet, men ved forhandlingsskærmen. Det gør ikke forhandlingerne nemmere, at de foregår digitalt.

Dansk Socialrådgiverforening har fremlagt krav – både de generelle krav, som forhandles sammen med de øvrige faglige organisationer på det offentlige område, og de specielle krav, som kun gælder socialrådgivere.

Det handler om løn- og arbejdsvilkår: Socialrådgivere fortjener en ordentlig løn for det vigtige arbejde, de udfører. Derudover skal der konkrete løsninger til, hvordan arbejdsmiljøet forbedres, ind i overenskomsten, hvis socialrådgiverne ikke skal blive ved med at være den mest stressede faggruppe i Danmark.

Arbejdsgiverne mener, at lønmodtagerne skal udvise samfundssind og være tilbageholdende med lønkrav, fordi Danmark står i en dårlig økonomisk situation pga. Coronaepidemien.

Men Mads Bilstrup mener, at socialrådgivere i høj grad udviser samfundssind hver dag, når de hjælper og støtter borgere.

– Det har ikke ændret sig under Coronaepidemien. Tværtimod. Derfor skal vi selvfølgelig sikre reallønnen. Det er vores absolutte topprioritet – vores løn skal kunne følge med prisudviklingen, siger han.

Sikring af reallønnen er et minimum. Og så vil han selvfølgelig også arbejde for forbedringer af lønnen.

– Vi går til forhandlingerne som en del af et stærkt fællesskab med de andre offentligt ansatte og fagforbund, men også som en fagforening, hvor vi står sammen med hinanden og om vores fag. Det bliver ikke nemt, men vores forhandlere gør deres yderste for at opnå et godt resultat, siger Mads Bilstrup.

Nu er kravene udvekslet med arbejdsgiverne. Næste politiske forhandling er d. 20. januar, og forhandlingerne forventes afsluttet i midten af februar.