DS: Carsten Koch-rapport glemmer afbureaukratisering

Carsten Koch-udvalgets rapport lægger op til færre regler for de ledige, men ekspertgruppen forholder sig ikke til det omfattende bureaukrati på jobcentrene, mener Dansk Socialrådgiverforening, som opfordrer til at sætte gang i tillidsreformen.

Dansk Socialrådgiverforening ser flere gode takter i anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets endelige rapport, som blev offentliggjort i dag. Formand Majbrit Berlau savner dog, at ekspertgruppen i højere grad havde forholdt sig til rammerne for, at socialrådgiverne kan yde den gode beskæftigelsesindsats.

– Beskæftigelsesindsatsen hæmmes af meningsløst bureaukrati og overflødige regler, som tager tid fra borgerkontakten og står i vejen for at styrke indsatsen for den enkelte ledige. Rapporten lægger op til mere frirum for de ledige, men ikke til mindre kontrol af deres jobsøgningsindsats, og det vil kunne øge bureaukratiet i jobcentrene.

Ekspertgruppen lægger desuden op til at indføre en række nye proceskrav, for eksempel krav om månedlige samtaler med samtlige ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden.

I stedet for at indføre nyt bureaukrati, burde ekspertgruppen have forholdt sig til de høje sagstal i jobcentrene, samt givet anbefalinger til reel afbureaukratisering for de ansatte i jobcentrene, så den faglige beskæftigelsesindsats kan styrkes, mener Majbrit Berlau. Hun henviser til, at otte ud af ti socialrådgivere føler, at bureaukratiet i jobcentrene er steget de seneste to år.

– Som det er i øjeblikket, kan politikernes tillid – både kommunalt og nationalt – til socialrådgiverne ligge på et meget lille sted. Hvis beskæftigelsesindsatsen skal styrkes, er politikerne simpelthen nødt til at sætte gang i tillidsreformen og foretage afbureaukratisering af jobcentrene, så vi får ordentlige rammer for at udføre vores arbejde.

Positivt med styrket fastholdelse

Ekspertgruppen lægger op til en mere virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats i jobcentrene, blandt andet med et styrket fokus på fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med langtidssygemeldinger.

Majbrit Berlau roser ekspertgruppen for at have øje for dette:

– Vi ser flere store virksomheder, som hyrer socialrådgivere som fastholdelseskonsulenter, simpelthen fordi de kan se, at det er en gavnlig indsats. Den mulighed har mange mindre virksomheder ikke, og det er derfor meget positivt, at ekspertgruppen nu lægger op til, at socialrådgiverne i jobcentrene kan sikre fastholdelse af medarbejdere på virksomhederne.

Fastholdelsen er en vigtig del af en helhedsorienteret indsats, som Majbrit Berlau opfordrer politikerne til at sikre, at jobcentrene får rum til at udføre.

Ledige skal sikres faglig vurdering

Flere a-kasser har udtalt ønske om selv at vurdere deres ledige medlemmers muligheder for at komme i job. Dansk Socialrådgiverforening er dog enig med Carsten Koch-udvalget i, at jobcentrene bør stå for den tidlige profilering af de ledige, da det kan sikre fagligheden i vurderingerne.

– Det er vigtigt at sikre de ledige den bedst mulige indsats i forhold til deres behov, og det er en opgave, som socialrådgiverne på jobcentrene er fagligt godt rustede til at udføre. Til gengæld er det helt centralt, at a-kassemedlemmer, som vurderes at have gode chancer for at få et arbejde, fremover kan få a-kassen til at varetage deres beskæftigelsesindsats, hvis det er det, de vil, understreger Majbrit Berlau.

Anbefalingerne i Carsten Koch-rapporten blev lækket til pressen i januar, og Dansk Socialrådgiverforening kommenterede i den forbindelse på nogle af de overordnede anbefalinger