Dansk Socialrådgiverforening indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar 2024. Det skyldes, at færre socialrådgivere er medlem af Dansk Socialrådgiverforening end forventet, og det giver økonomiske udfordringer.

Dansk Socialrådgiverforening indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

En enig hovedbestyrelse har for få dage siden besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. januar 2024. Beslutningen blev truffet på baggrund af nye, bekymrende tal for foreningens økonomi, som ændrer på grundlaget for det budget, Repræsentantskab 2022 vedtog for mindre end et år siden.

Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, forklarer:

– Der er flere årsager til, at vores fremtidige økonomi er under pres. For mange socialrådgivere er ikke tilfredse med Dansk Socialrådgiverforening. Det betyder, at flere melder sig ud og vi organiserer en lavere andel af socialrådgiverne. Vi skal altså blive bedre, så medlemmerne oplever, at DS har deres ryg. Hver gang! Det kræver nogle forandringer, men det har vist sig, vores organisation er for lang tid om at gennemføre de nødvendige ændringer. Det har vi ikke tid og råd til at vente på, siger hun og fortsætter om de økonomiske udfordringer:

– Vi står som forening desværre i en meget alvorlig økonomisk situation, som er blevet forstærket af den høje inflation. Forudsætningerne for det seneste budget, som Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskab vedtog i november 2022, holder desværre ikke. I løbet af få år kan vores opsparing være opbrugt, hvis ikke vi handler. Det vil være ekstremt alvorligt for Dansk Socialrådgiverforening.

Signe Færch understreger, at foreningens konfliktberedskab ikke er truet. Dansk Socialrådgiverforening vil fortsat være i stand til at gå ind i overenskomstforhandlingerne fuldt ud og håndtere en eventuel konflikt.

Hun kalder beslutningen om at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for ’usædvanlig, men helt nødvendig’.

– Vi bliver nødt til at handle på den indsigt, som vi har fået i medlemsudviklingen og i prognoserne for Dansk Socialrådgiverforenings økonomi. Alt andet vil være uansvarligt. Vi skal handle hurtigt, men vi skal selvfølgelig også handle klogt. Derfor sætter vi nu gang i en analyse af organisationen, som skal give det ekstraordinære Repræsentantskab et godt grundlag for at kunne træffe beslutninger, der gør Dansk Socialrådgiverforening til en mere handlekraftig organisation, som endnu flere socialrådgivere har lyst til at være medlem af, siger hun.

Signe Færch vil sammen med den politiske ledelse bruge efteråret på at høre medlemmerne om deres syn på Dansk Socialrådgiverforening, og der vil blandt andet blive oprettet et medlemspanel, der skal gøre Dansk Socialrådgiverforening klogere på, hvad socialrådgiverne har brug for og ønsker sig fra deres fagforening.

– Vi er et utroligt stærkt fællesskab med virkeligt mange dygtige, engagerede socialrådgivere, og det er vigtigt, at både udfordringer og løsninger bliver drøftet med medlemmerne. Men jeg vil også gerne understrege, at vi ikke kun skal snakke. Der er behov for handling, siger Signe Færch.

Et ekstraordinært Repræsentantskab består af de repræsentanter, som blev valgt til seneste ordinære Repræsentantskab. Repræsentanterne vil blive indkaldt pr. mail i løbet af de kommende uger.