Socialminister: Socialrådgivere skal kunne træffe flere beslutninger

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte Socialrådgiverdage med det budskab, at det skal være den socialrådgiver, der er tættest på borgeren, der kan træffe beslutning om hjælp og støtte. Her kan du læse hendes vigtigste pointer.

Socialminister: Socialrådgivere skal kunne træffe flere beslutninger

Lige netop som social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil ankom til Socialrådgiverdage, blev prisen Den Gyldne Socialrådgiver uddelt til projektet Opgang til Opgang for deres fremskudte, tværfaglige og helhedsorienterede arbejde med familierne i Gellerupparken. Og det er lige præcis den slags socialt arbejde, vi skal have mere af i fremtiden, hvis det står til ministeren.

– Opgang til Opgang er et rigtig godt eksempel på, hvor vi skal hen. Socialrådgiverne er til stede i boligområderne og kan træffe beslutninger derude, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun var meget optaget af, at det i langt højere grad skal være de socialrådgivere, der er tættest på borgeren, der skal kunne træffe beslutning om hjælp og støtte.

– Der er ikke nogen idé i at give jer så lang en uddannelse, hvis I ikke må træffe beslutninger. Jeg betvivler, at man kan træffe kloge beslutninger, hvis man ikke kender borgerne. Der kommer ikke noget som helst godt ud af, at beslutningerne er kommet så langt væk fra borgerne, sagde hun.

Det kræver et system med tillid til både socialrådgiverne og borgerne.

– Vi bruger vores veluddannede medarbejdere til fx at revisitere en blind til en blindestok, selvom alle ved, at vedkommende aldrig kommer til at se. Hvorfor i alverden udbetaler vi ikke bare et beløb? Det ville være meget nemmere, end at borgerne skal redegøre for hver eneste ting. I vores skattesystem tjekker vi heller ikke alle selvangivelser, vi laver stikprøver, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

På samme måde ville der være mange ressourcer at hente ved, at det var socialrådgiverne tæt på borgerne, der kunne træffe beslutningerne, i stedet for at fx Reden skal have en socialrådgiver ansat til at tale med socialrådgiverne på kommunen.

– Hvis I ligesom en læge bare kunne udskrive hjælp på en receptblok, så ville I få tid til at lave en tidlig og helhedsorienteret indsats, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.