Socialrådgivere får pris for at gentænke beskæftigelsesindsats

Prisen ’Den gyldne Socialrådgiver’ går i år til leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus. De bliver hædret for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

Socialrådgivere får pris for at gentænke beskæftigelsesindsats

Unik, visionær og nytænkende. Sådan beskrives den indsats, som leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus netop har modtaget ’Den gyldne Socialrådgiver’ for.

De får prisen for med ’relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus’ at være frontløbere og ambassadører for en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, hvor silotænkningen og ekspertrollen er byttet ud med faglig nysgerrighed, tillid og et stærkt fokus på tværfaglighed.

Mere menneske – mindre system

Under overrækkelsen af prisen på socialrådgivernes fagfestival 15. – 16. november sagde Dansk Socialrådgiverforenings næstforkvinde, Ditte Brøndum:

– Selv om målet er at få forældrene rykket tættere på job eller uddannelse, så er det familierne selv, der bestemmer, hvad de vil have hjælp til. Det er altid borgernes drømme og ønsker, der er udgangspunkt for indsatsen. Uanset om det handler om bostøtte til bedstemor, fritidsjob til teenageren eller renovering af en lejlighed for at forebygge hjemløshed og håbløs gæld. I har skabt mindre ’system og mere menneske’ ved at have fokus på det, som skaber værdi for det enkelte menneske.

I den traditionelle beskæftigelsesindsats er det ikke normen at kigge på en families samlede situation, når en borger skal i arbejde, men i ’Opgang til Opgang’ er medarbejderne hentet på tværs af fem forskellige forvaltninger, som er samlet i én enhed og under én leder – altså Pernille Randrup-Thomsen, som også er uddannet socialrådgiver. Det betyder, at familierne, som normalt er i kontakt med mange forvaltninger, har én kontakt og én indgang til kommunen, uanset hvad de ønsker at samarbejde om.

Fagligt fyrtårn

Pernille Randrup-Thomsen – der under prisuddelingen blev beskrevet som et fagligt fyrtårn – og hele teamets arbejde bliver også bakket op af en evaluering, som blandt andet viser, at børn og unges skolefravær er faldet med 25 procent, at unges beskæftigelse er steget med 66 procent. Derudover er sandsynligheden for, at borgerne kommer på førtidspension sænket, og sandsynligheden for, at de bliver visiteret til fleksjob, er øget. Samtidig er der sket en reduktion i udgiftsniveauet på cirka 250.000 kroner pr. familie.

Læs mere om projektet ‘Opgang til opgang’ i fagbladet Socialrådgiveren.

’Rollemodel’ i EU-projekt

De gode resultatet har medvirket til, at ’Opgang til Opgang’ ikke længere er et tidsafgrænset projekt, men fortsætter – både i Gellerup, men efter planen også i andre udsatte boligområder i Aarhus.
Derudover er Opgang til Opgang valgt som ’rollemodel’ i EU-projektet CITICESS, hvor viden og erfaringer fra Opgang til Opgang skal inspirere i syv europæiske byer.

Om prisen Den Gyldne Socialrådgiver

’Den Gyldne Socialrådgiver’ blev uddelt på Dansk Socialrådgiverforenings fagfestival Socialrådgiverdage 16. november på Hotel Nyborgstrand. Med prisen følger – ud over æren og en statuette – 15.000 kroner. Det er 25. gang, at Dansk Socialrådgiverforening uddeler prisen.