Nyt pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for trio’er

PUF udbyder et gratis pilotkursus for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads på det kommunale eller regionale område.

Overenskomstforhandlingerne i 2021 (OK21) resulterede i en aftale mellem parterne på det kommunale og regionale område om, at der skulle udvikles og udbydes en ny uddannelse om psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMiR. Det er det kursus, som nu udbydes i en testversion.

Ambitionen er, at deltagerne får en plan for at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø eller en plan for en effektiv forebyggelsesindsats.

Målet med uddannelsen er blandt andet, at TR, AMiR og leder i fællesskab

  • får fælles forståelse og sprog for det psykiske arbejdsmiljø
  • får metoder til at undersøge og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer
  • får en bedre forståelse for de forskellige roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • får en bedre forståelse af de fælles muligheder, når problemer skal håndteres

Det er PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab), der står for kurset. PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.

Pilotkurset afvikles 26. oktober og 23. november i København, og indebærer desuden løsning af en hjemmeopgave mellem de to dage.

Pilotkurset er gratis. Til gengæld forventes det, at deltagerne løbende giver feedback til arrangørerne undervejs i forløbet. Tilmeldingsfristen er 20. september.

Det forventes at kurset udbydes i ordinær drift fra starten af 2023 med deltagerbetaling.

» Læs mere og tilmeld jer her: PUF: Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMR