Socialminister afviser at lovgive om sagstal

Det er en ledelsesmæssig opgave på den enkelte arbejdsplads at vurdere, om den samlede substans, en medarbejder har, er rimelig at løfte. Det giver ikke mening, at jeg skal lovgive om et bestemt antal sager, siger socialministeren.

Du har kommenteret positivt på Krevi-undersøgelsen fra Borås i Sverige, hvor sagsbehandlerne har 15-20 sager med gode resultater. Kunne man forestille sig noget tilsvarende i Danmark med faste sagstal på børneområdet?

– For mig giver det ikke mening, at jeg skal lovgive om et bestemt antal sager, fordi der kan være så forskellig tyngde i sagerne. Derfor har mit svar hidtil været, at det er en ledelsesmæssig opgave på den enkelte arbejdsplads at vurdere, om den samlede substans, en medarbejder har, er rimelig at løfte, siger socialminister Karen Hækkerup (A) i et interview med fagbladet Socialrådgiveren.

– Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan finde ud af det uden et vejledende sagstal – det er jo ikke forbudt at tænke sig om, og der er god økonomi i en rettidig omhu, som forhindrer, at medarbejderne bliver nedslidte, og som sikrer børnene de tilbud, de har brug for.

Minister: Der skal ruskes op i kommunerne

Hvad er din kommentar til, at hver anden socialrådgiver oplever, at hensynet til økonomi vejer tungere end hensynet til barnets tarv?

– Socialrådgiverne ved godt, at de skal følge loven og ikke skal træffe beslutninger ud fra økonomi, med mindre der er tale om to lige gode tilbud.

– Og hvis politikerne beder dem om det, kan jeg godt forstå, hvis vejen til arbejdet er tung. For mig handler det om at få rusket op i kommunerne, som har det ledelsesmæssige ansvar.

Mindre bureaukrati – mere efteruddannelse

Socialrådgivere på både børne- og handicapområdet har en time til borgerkontakt om dagen. Er det godt nok?

– Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvordan de organiserer sig eller planlægger deres kalender. Men det er et ledelsesmæssigt ansvar at sørge for, at man kan passe alle funktioner. Jeg kan fjerne noget bureaukrati, som kan lette arbejdet, og her tror jeg for eksempel, at DUBU vil frigøre tid, siger Karen Hækkerup og fortsætter:

– Vi har også fokus på, om vi efteruddanner socialrådgiverne godt nok – er de dygtige nok til at lukke sagerne, giver de det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt og så videre.  Og her kan det godt ærgre mig, at der stadig er midler tilbage i puljen til diplomuddannelse til socialrådgiverne, som vi har spillet ind med.