Forenkling af LAB

Aftalen om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give mulighed for mere kvalitet og faglighed. Men det kan ikke udelukkes, at kommunerne selv vil fortsætte proceskravene med f.eks. en fast kadence på samtale og tilbud af frygt for et nyt benchmarkingsystem, som også indgår i aftalen.

Sidste år leverede DS 100 siders forslag til forenkling i beskæftigelseslovgivningen og til bedre sammenhæng med Serviceloven, og nu er der endelig blevet indgået en politisk aftale om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vi er glade for, at nogle af vores forslag kan genfindes i aftalen.

Hvad kommer aftalen til at betyde?

I første omgang betyder det bl.a. færre nationale proceskrav til samtale og tilbud efter de første 6 mdr. ledighed. Herudover forenklinger i målgrupperne vedr. virksomhedspraktik og løntilskud og forenkling vedr. voksenlærlingeordningen. Det kommer også til at betyde, at nogle udvalgte A-kasser i en forsøgsperiode får overdraget ansvaret for de forsikrede ledige de første 3 mdr., at man kan fortsætte i løntilskud ud over målgruppeskift, og at også jobparate får ret og pligt til vejledning og opkvalificering.

I forbindelse med, at krav om et bestemt antal samtaler og krav om aktivitet bortfalder, er det værd at være opmærksom på, at den løbende vurdering af behov for samtale og aktivt tilbud skal foretages, så borgerne ikke ender med hverken at få samtaler eller aktive tilbud. DS kan være bekymret for, at nogle kommuner i højere grad vil prioritere kun at give de borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet en aktiv indsats, da det også på baggrund af refusionsaftalen er blevet dyrere for kommunen at give borgeren opkvalificering og vejledning (Se Høringssvar vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forordningen).

Der har i forbindelse med præsentationen af aftalen været tale om, hvor meget kommunen kan spare på baggrund af forenklingen, primært i forhold til at ansvaret for de forsikrede ledige flyttes i 3 mdr., og at der arbejdes med øget digitalisering. Beskæftigelsesministeren opfordrer kommunerne til at investerer i beskæftigelsesindsatsen, og henviser bl.a. til Hjørring og Aabenraa, som har investeret i beskæftigelsesindsatsen.

Vær opmærksom på effektiviseringer, og hvordan de frigjorte ressourcer bruges

TR kan være opmærksom på, om forenklingen giver anledning til effektiviseringer, og hvordan de frigjorte ressourcer bruges. DS opfordrer til, at eventuelle besparelser på området investeres i indsatsen, og vi henviser til, at beskæftigelsesministeren selv peger på, at en investering i indsatsen giver pengene to gange igen.

Nu venter der en fuldstændig gennemskrivning af loven ud fra aftalen. Det er endnu uklart, hvornår den bliver lavet. Det er en proces, som DS også vil følge.

Alt i alt kan aftalen om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give mulighed for mere kvalitet og faglighed. Men det kan ikke udelukkes, at kommunerne selv vil fortsætte proceskravene med f.eks. en fast kadence på samtale og tilbud af frygt for et nyt benchmarkingsystem, som også indgår i aftalen. Det kan bl.a. betyde, at hvis kommunerne har for mange passive borgere eller for dårlige resultater, så kan de i yderste konsekvens blive sat under administration.

I kan i klubberne tale om, hvordan I skal forberede jer og hvordan I får indflydelse på planlægningen. F.eks. vedr. sagsgange og metodevejledning. I er velkomne til at kontakte Mette Laurberg, konsulent i DS – mail: mlj@socialraadgiverne.dk tlf.: 3338 6161 -, hvis der er noget I gerne vil vende.

Lovgivningen træder i kraft 1. juli 2019