Studerende vil styrke kvaliteten på uddannelsen

Ny kampagne fra de socialrådgiverstuderendes organisation, SDS, skal styrke kvaliteten på socialrådgiveruddannelsen. SDS opfordrer studieledelserne til at tage studerendes forslag alvorligt. Kampagnen er en gave til uddannelserne, mener DS.

Søgningen til socialrådgiveruddannelsen har slået rekord flere år i streg, og de store optag har sat både de fysiske og faglige rammer på socialrådgiveruddannelsen under pres.

I efteråret viste en undersøgelse foretaget af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) i forbindelse med indførelsen af den nye studieordning, at kun godt halvdelen af de studerende på landets socialrådgiveruddannelser var tilfredse med uddannelsens kvalitet.

Derfor kører SDS i maj en kampagne for at styrke kvaliteten i uddannelsen.

Kampagnen tager udgangspunkt i fem kvalitetskriterier: Undervisning relateret til praksis, praksiskobling med relevans for studiet, undervisning baseret på forskning, eksamen med udgangspunkt i læring, progression i uddannelsen samt at uddannelserne skal lytte til de studerende.

Vil samarbejde med studieledelserne

Da den nye studieordning for socialrådgiveruddannelsen blev lanceret, var det netop med en ambition om i højere grad at inddrage de studerende. Men SDS-undersøgelsen fra efteråret viser, at det stik modsatte er sket: De studerende på den nye studieordning føler sig i endnu ringere grad lyttet til end de studerende på den gamle studieordning.

Derfor har SDS i forbindelse med kampagnen arrangeret dialogmøder mellem de studerende, underviserne og ledelsen på en række socialrådgiveruddannelser.

– Målet er, at vi sammen kan finde frem til løsninger, der vil forbedre uddannelseskvaliteten. Vi opfordrer ledelsen til at tage både de problemer, der bliver udpeget, og de løsninger, der bliver foreslået, til sig, fortæller Anne Hegelund, næstformand i SDS.

Samtidig ønsker SDS med kampagnen at rette en kritik mod de studerendes manglende indflydelse på socialrådgiveruddannelsernes implementering af studieordningen samt SDS’ manglende indflydelse på gennemskrivningen af den nationale studieordning.

Lavt taxametertilskud presser studiet

Anne Hegelund påpeger desuden, at det lave taxametertilskud – et af de laveste for samtlige professionsbacheloruddannelser – går hårdt ud over undervisningskvaliteten.

– Den nye nationale studieordning har givet langt flere eksamener, hvilket koster mange penge. Men der er ikke blevet tilført flere ressourcer til studiet gennem taxameterordningen, så pengene findes i stedet via mindre undervisning. Vi er nu nede på 12 lektioner om ugen i gennemsnit, selvom det er meningen, at vi skal bruge 40 timer om ugen på vores uddannelse. I SDS mener vi, at vi burde have 20 undervisningstimer ugentligt.

DS: En gave til uddannelsesinstitutionerne

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, roser de studerendes arbejde for at styrke kvaliteten på socialrådgiveruddannelsen.

– Her har vi en gruppe engagerede studerende, som på baggrund af solid viden kommer med målrettede bud på, hvordan man kan styrke kvaliteten på den enkelte socialrådgiveruddannelse. Det er virkelig en gave til uddannelserne.

Han understreger, at det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre kvaliteten. Et ansvar, der med de seneste års rekordstore optag er blevet endnu større.