Ny storspiller forhandler OK-krav for socialrådgiverne

Forhandlingsfællesskaberne KTO, som Dansk Socialrådgiverforening var del af, og Sundhedskartellet har slået sig sammen til et nyt forhandlingsfællesskab. Fusionen skal styrke lønmodtagernes position op til de kommende OK-forhandlinger.

Den nye organisation, som har fået navnet Forhandlingsfællesskabet, kommer med sammenlægningen af KTO og Sundhedskartellet til at repræsentere over en halv million lønmodtagere.

Lønmodtagerne skal styrkes inden OK15

Der er et klart mål med sammenlægningen, fortæller Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, som sidder i Forhandlingsfællesskabets bestyrelse.

– Ved at stille os sammen i Forhandlingsfællesskabet, sikrer vi, at samtlige faggrupper ved OK15 er med på vognen. Arbejdsgiver kan ikke på samme måde som med lærerne ved OK13 isolere en faggruppe, som så bliver efterladt på perronen. På den måde styrker det nye fællesskab lønmodtagernes position ved forhandlingerne, og det kan blive afgørende.

Nyt fællesskab forhandler for socialrådgiverne

En af Forhandlingsfællesskabets første store opgaver bliver at forhandle de generelle OK15-krav med arbejdsgiver på vegne af lønmodtagerne. Forhandlingsfællesskabet forhandler altså direkte på vegne af socialrådgiverne og de andre omfattede faggrupper.

Dansk Socialrådgiverforening forhandler dog stadig selv de specielle krav, som direkte omhandler socialrådgivernes overenskomster.

Sideløbende med stiftelsen af Forhandlingsfællesskabet har organisationerne bag lanceret kampagnen ”Vores aftaler. Din styrke.

Kampagnen fokuserer netop på at sikre stærke aftaler på arbejdsmarkedet, hvor det nye forhandlingsfællesskab kan få en afgørende rolle.

Forhandlingsfællesskabet blev officielt stiftet den 8. oktober som resultat af en længerevarende proces, hvor fagbevægelsen har styrket samarbejde og sammenhold. Grundlaget for Forhandlingsfællesskabet blev aftalt i april i en principaftale, som blev godkendt af både Sundhedskartellets organisationer og på KTO’s repræsentantskabsmøde i maj.

Formand for Forhandlingsfællesskabet er Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation. Dennis Kristensen, FOA, og Finn A. Larsen, Akademikerne, er næstformænd.