Lockoutede undervisere frygter forringelser

Så ramte lockouten, og ca. 70 socialrådgivere ansat som undervisere på landets SOSU-skoler må ikke gå på arbejde. I stedet mødes de med deres kolleger og planlægger aktiviteter. De frygter, at et regeringsindgreb vil medføre forringelser.

– Ingen aner, hvad lockouten ender med. De fleste undervisere vil bare gerne have lov til at fortsætte med at passe deres arbejde, men er spændte på, hvad konflikten får af følger for deres arbejdsvilkår. Jeg tror ikke, at man får et bedre samarbejde med ledelsen på en skole ved at diktere en løsning.

Sådan lyder meldingen fra tillidsrepræsentant Jonna Jensen på den første lockoutdag efter påskeferien. Hun er socialrådgiver og underviser på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Det er sammenbruddet i forhandlingerne om den statslige overenskomst for undervisere på blandt andet social- og sundhedsskolerne, som medfører, at ca. 70 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening er ramt af lockout.

God stemning på første lockoutdag

Sammen med tillidsrepræsentanterne fra de øvrige organisationer, som har medlemmer, der underviser på social- og sundhedsskolerne, har Jonna Jensen været med til at arrangere et møde for de lockoutramte undervisere.

Stemningen på mødet, hvor ca. 50 lockoutede undervisere mødte op, var ifølge Jonna Jensen god – og afventende. Og fyldt med kreativitet.

– Vi planlægger at mødes et par gange om ugen under lockouten. Vi vil lave nogle aktiviteter, som blandt andet skal synliggøre, at det ikke kun er lærerne på folkeskolerne, som er ramt af lockout. Så vi har etableret en pressegruppe og en happeninggruppe.

Forringet kvalitet i undervisningen

I princippet er der ingen grænser for, hvor længe lockouten kan vare, men Jonna Jensen gætter på – i lighed med en række arbejdsmarkedsforskere – at hvis parterne ikke finder en løsning, så vil regeringen gribe ind i løbet af 14 dage. Hun frygter, at et regeringsindgreb vil medføre markante forringelser i overenskomsten.

– Hvis ledelsen får ret til at bestemme over hele forberedelsestiden, og den enkelte underviser skal kunne argumentere sig frem til at få sin forberedelsestid, så bliver det svært. Vi skal  levere en god undervisning både pædagogisk og fagligt, og det kræver forberedelse. Jeg frygter, at mindre forberedelsestid vil gå ud over kvaliteten i undervisningen.

Forhandlingsleder i Dansk Socialrådgiverforening, Gunda Herlufsen, vurderer også, at den største bekymring blandt underviserne handler om, at ingen ved, hvordan – og hvornår – lockouten ender.

– Det vækker bekymring, at de ikke ved, hvilke vilkår de skal tilbage til. At der er udsigt til, at de fremover skal forhandle arbejdstid med arbejdsgiveren og ikke som hidtil, hvor arbejdstiden bliver aftalt mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren. Uanset hvor store frustrationerne er, så skal vi huske på, at skolelederne og underviserne også skal samarbejde efter konflikten.

De lockoutramte undervisere på landets 14 social- og sundhedsskoler holder møder og planlægger aktiviteter flere steder i landet. Og de får stor opbakning. På Dansk Socialrådgiverforenings Facebookprofil har over 500 givet et skulderklap til de lockoutede undervisere.