For lidt tid til borgerkontakt

Socialrådgivere på handicapområdet bruger blot omkring en time om dagen på direkte kontakt med borgerne – resten af arbejdstiden går med administration, møder og andre opgaver, viser en tidsundersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

Administration, møder og andet arbejde fylder det meste af arbejdsdagen for socialrådgivere, der arbejder på handicapområdet. Kun ca. en time om dagen bruger de på at tale med borgere. De resterende seks og en halv time af arbejdsdagen går med andre opgaver.

På børnehandicapområdet er billedet stort set det samme. Her går ca. seks en kvart time om dagen med administration, møder og andet end direkte borgerkontakt, som kun fylder en time og et kvarter på en hel arbejdsdag.

Det viser en undersøgelse, Dansk Socialrådgiverforening har gennemført af tidsforbruget blandt 53 socialrådgivere på handicapområdet. De har i fem sammenhængende arbejdsdage registreret, hvad de bruger deres tid på i fire overordnede kategorier: borgertid, administration, mødeaktivitet og andet.

Fælles for voksen- og børnehandicapområdet er, at administration fylder langt størstedelen af deres arbejdstid – henholdsvis 51 procent og 48 procent. Med andre ord bruger socialrådgiverne omkring halvdelen af deres arbejdstid på administration og samlet set kun omkring 15 procent på at tale med handicappede borgere.

Behov for mindre administration

Socialrådgiverne oplyser, at ’administration’ blandt andet dækker over dobbeltindtastning i diverse it-systemer, skrive § 50-undersøgelser, indberette til Ankestyrelsen, tid med it-systemer, som er vanskelige at overskue og bruge, tid til at indhente tilladelse til bevillinger, journalisering og sagsregistrering, skrive indstillinger til visitationsudvalg, fortolkning af ny lovgivning m.m.

Tidsundersøgelsen understreger, at der er et klart behov for afbureaukratisering på området, påpeger Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening:

– Vi har i Dansk Socialrådgiverforening ad flere omgange undersøgt socialrådgivernes tidforbrug både på børneområdet, i jobcentrene og nu også på handicapområdet. Og handicapområdet må siges at have en kedelig rekord, da det er det område, hvor vi har allermindst tid til at tale med de mennesker, som har brug for vores indsats. Så ligesom på de andre områder kan vi konstatere, at vægtningen i vores arbejde har flyttet sig væsentligt fra dialog og samarbejde med borgerne om de gode løsninger til administration, metodekrav og registrering. Det skal der altså gøres noget ved.

Håber på bedre vilkår

Den 20. marts holder Socialministeriet en 12 timers ekspertcamp med 60 særligt udvalgte deltagere om fremtidens handicapområde, hvor Dansk Socialrådgiverforening også deltager. Formålet er at ’sikre et solidt grundlag for tiltag på handicapområdet i Danmark de næste 5-10 år’. Deltagerne skal blandt andet kvalificere, hvilke samfundstendenser der får størst betydning for mennesker med fysiske og psykiske handicaps.

Bettina Post håber, at campen også vil fokusere på at sikre en større direkte borgerkontakt.

– Der er ingen tvivl om, ikke mindst på dette fagområde, at der er meget god hjælp at hente til løsningerne hos de borgere, som har problemerne. Derfor håber jeg, at vi snart kan slippe det store fokus på digitaliseringen og ’sprogliggørelsen’ af arbejdet og begynde at interessere os mere for dialogen og samarbejdet med borgerne. Til gavn for både borgere, medarbejdere og kvaliteten i opgaveløsningen.

» Læs hele undersøgelsen.