Covid-19 / Ny Virkelighed

I Odense-klubben er TR’erne i samarbejde med AMiR’erne meget bevidste om, hvordan vi fortsat kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital, mens vi er hjemsendt.

Vi kan ikke se den, men den er her, og lige nu fylder Covid-19 så meget flere steder, at det er sundhedssituationen, der er primær, og trivslen, der er sekundær.

Vi bliver derfor ekstra presset på den sociale kapital og arbejdsmiljøet, og de af os, som er hjemsendt, har lige nu et ansvar for vores eget ”psykiske arbejdsmiljø” i privaten.

I Odense-klubben er TR’erne i samarbejde med AMiR’erne meget bevidste om, hvordan vi fortsat kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital, mens vi er hjemsendt. Det er ikke nogen let opgave for repræsentanterne, men de gør, hvad de kan, og flere steder lykkes de godt.

Der bliver arbejdet på følgende initiativer i denne svære tid, hvor størstedelen af vores mødeaktivitet foregår virtuelt:

  • Virtuelle frokostmøder, hvor der forventningsafstemmes med kollegerne. Hvad har de brug for i denne tid,  kunne der være nogen, der havde lyst til at tage initiativ til noget fælles online.
    Det er nu ”sammen, men hver for sig”, så kreativiteten har ingen grænser.
    Der bliver holdt julehygge virtuelt, musikquiz og spillet banko virtuelt, der planlægges virtuelle julefrokoster (så skal ingen køre hjem), virtuelle fyraftensmøder hvor der hygges og så videre …
  • Nogle steder er der nedsat små arbejdsfællesskaber, som mødes virtuelt i løbet af dagen og lige snakker om andet end kun arbejde eller mødes til faglig sparring.
  • Andre steder har man ”Åben tjat funktion”, som alle kollegaer kan skrive i, så man kan komme i kontakt med hinanden hele dagen.
  • Flere steder har man iværksat korte ”godmorgen”-møder, så man sikrer, at alle er med og klar til en ny dag hjemme.
  • Og der opfordres til, at ”TRIO”-samarbejdet fungerer, så vi sikrer vores kolleger bedst muligt og er i dialog med ledelsen om det, der fylder, og det, der kan være svært. Dette også med et stort fokus på, hvordan vi passer på vores praktikanter samt nyansatte medarbejdere i en tid, hvor rigtig mange arbejder hjemmefra.

Men vigtigst af alt:
Som hjemsendte har vi selv ”ansvaret” for vores eget fysiske/psykiske arbejdsmiljø – og dermed også et ansvar for selv at gå i dialog med leder, AMiR eller TR, hvis man er udfordret på sin trivsel hjemme, så der kan handles i god tid.