DS: God løsning – men genoptjeningskrav skal halveres

Det er positivt, at regeringen gør noget for at sikre de langtidsledige et forsørgelsesgrundlag, men dagpengepakken er en midlertidig løsning. Regeringen bør genindføre et genoptjeningskrav på 26 uger, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

– Det er positivt, at regeringen nu er kommet med et udspil til en midlertidig dagpengeløsning, som sikrer langtidsledige et forsørgelsesgrundlag – og at vi dermed undgår, at tusindvis af danskere har kurs mod en social deroute. Men vi mener fortsat, at der er brug for permanente løsninger, og her tænker jeg især på en halvering af genoptjeningskravet, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og opfordrer samtidig fagbevægelsen til at stå fast på dette krav.

Regeringens forhandlingsudspil ”Ny og bedre indfasning af dagpengereformen” indeholder en forlængelse af uddannelsesydelsen og en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, der falder ud af dagpengesystemet.

Derudover vil regeringen nedsætte en dagpengekommission, der i foråret 2015 skal komme med et bud på, hvordan fremtidens dagpengesystem skal se ud.

Efterlyser reelle uddannelsesløft

Majbrit Berlau glæder sig over, at regeringen i sit udspil har fokus på uddannelse, men hun efterlyser, at det også bliver muligt med reelle uddannelsesløft og ikke kun forholdsvis korte kurser.

– Vi ved, at revalidering er et effektivt redskab, når langtidsledige skal tættere på arbejdsmarkedet, så hvis regeringen vil gøre en seriøs indsats, så bør der åbnes for uddannelsesrevalidering.

Hun påpeger desuden, at det kræver flere jobåbninger – og et kortere optjeningskrav –  at sikre, at langtidsledige kan blive i dagpengesystemet.

– Langtidslediges vej tilbage til job er ofte kompleks, og det kræver en særlig imødekommenhed. Der skal arbejdes med flere jobåbninger og vikariater, og det kræver et forkortet genoptjeningskrav. Ellers vil en stor gruppe langtidsledige permanent blive holdt uden for dagpengesystemet, og det kan ikke være i nogens interesse.

Regeringens udspil skal nu forhandles.


Fakta om regeringens dagpengeudspil

  • Den særlige uddannelsesordning forlænges frem til 31. december 2013.
  • Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse per 1. januar 2014.
  • Den midlertidige månedlige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau (eller 10.413 kroner) for ikkeforsørgere og 80 procent for forsørgere (13.884 kroner). Ydelsen er uafhængig af familie- eller formueindkomst.
  • Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.
  • Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år.
  • Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016 aftrappes gradvis.
  • Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

» Læs regeringens udspil