Løntjek: Får du den løn, du har krav på?

Dansk Socialrådgiverforening er igen i år med i den store Løntjek-kampagne sammen med de øvrige organisationer i LO og FTF. Kampagnen løber af stablen i perioden fra den 12. november til den 23. november. Dansk Socialrådgiverforening har besluttet, at der i år er særligt fokus på medlemmer, der har skiftende arbejdstider.

Løntjek: Får du den løn, du har krav på?

– Netop medlemmer med skiftende arbejdstider og dermed forskellige tillæg skal være særlig opmærksomme på, om lønsedlen er som den skal være, for det er her, der kan opstå fejl i lønsedlerne, siger Dorte Gotthjælp Nielsen, som er chef for Dansk Socialrådgiverforenings medlemsafdelingen.

Så hvis du er ansat på for eksempel en døgninstitution eller et andet sted med skiftende arbejdstider, så er du velkommen til at tage kontakt til den af de tre DS-regioner, du hører til, og aftale nærmere om, hvordan I kan få tjekket lønsedler på din arbejdsplads.

Ud over kampagneperioden er du som medlem altid og hele året rundt velkomne til at få tjekket din løn ved at sende lønsedlen til den af de tre DS-regioner, du hører til. Hvis du er statsansat, skal du sende din lønseddel til DS’ sekretariat på ds@socialraadgiverne.dk

Find din region på www.socialraadgiverne.dk/kontakt