Kom med i omstillingen til det borgerorienterede jobcenter

Læs her hvordan din arbejdsplads kan komme med i projektet ’Forenklet beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering’.

Dansk Socialrådgiverforening inviterer sammen med KL og HK Kommunal landets jobcentre til at deltage i et projekt, der skal implementere den nye forenklede beskæftigelseslovgivning.

Formålet er at skabe en vellykket forandringsproces i jobcentrene, hvor der sker en omstilling med henblik på at skabe større værdi for borgere og virksomheder og hvor medarbejderne oplever større tilfredshed i og mening med deres arbejde og anvendelse af deres faglige kompetencer.

» Læs mere om projektet ’Forenklet beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering’

Hvis jeres jobcenter ønsker at deltage i projektet, skal jobcenterchefen sende en tilkendegivelse til konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Mette Laurberg Jensen, mlj@socialraadgiverne.dk,  senest 2. september 2019.