Du og din efterløn – hvad gælder?

Efterlønsreformen trådte i kraft 1. januar. Hvad den betyder for dig afhænger af din alder. Du kan vælge at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Du kan også vælge at at blive i ordningen og få en skattefri præmie.

Overordnet set består ændringerne af følgende elementer:

  • Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i perioden 2018 til 2023
  • Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra 2014 til 2017
  • Efterlønsalderen vil være 64 år fra 2023
  • Opsparet pension bliver i større udstrækning modregnet i efterlønnen.
  • Hvis du træder ud af efterlønsordningen, kan du i 2012 skattefrit få udbetalt det, du allerede har indbetalt til efterlønsordningen – men ved at blive i ordningen kan du få en skattefri præmie, der er større end det beløb, du får ved at træde ud.

Skattefri udbetaling

Ansøgning om den skattefrie tilbagebetaling kan ske i perioden den 2. april til den 1. oktober 2012.