OK15-aftale sikrer reallønsstigning i regionerne

Ny OK-aftale for de ansatte i regionerne giver udsigt til reallønsstigninger, bedre barselsforhold for fædre og styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø. Fornuftig OK-aftale, vurderer DS.

Forhandlingsfællesskabet, som forhandler på vegne af de ansatte i regionerne, nåede om aftenen fredag den 20. februar til enighed om en ny, generel overenskomstaftale med de regionale arbejdsgivere fra RLTN.

Aftalen, der ligesom på det statslige og det kommunale område løber i tre år, indeholder generelle lønstigninger på 4,81 procent. Dermed ser det ud til, at de ansatte i regionerne får en reallønsstigning.

– Det er et fornuftigt resultat, og det er positivt, at vi også på det regionale område opnår et bedre økonomisk resultat end ved OK11 og OK13. Aftalen giver et ok udgangspunkt for Dansk Socialrådgiverforenings egne forhandlinger med arbejdsgiverne i regionerne, som forventes afsluttet 27. februar, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Bedre barsels- og forældreforhold

Reguleringsordningen videreføres, men i en ændret form ligesom på det statslige og det kommunale område.

– Det er reguleringsordningen, som sikrer, at når den private lønudvikling igen kommer op i fart, så får også de offentligt ansatte del i denne udvikling. Hvis de offentligt ansattes løn stiger mere, modregnes denne stigning dog, understreger Majbrit Berlau.

DS-formanden fremhæver desuden, at OK-forliget ligesom de generelle aftaler i kommuner og stat har sikret en ekstra uges lønnet barsel til fædre, som kan afholdes uden at påvirke moderens barselsrettigheder, samt ret til, at forældre kan være fraværende fra arbejde i op til 10 dage inden for en periode af 12 måneder, hvis de har et barn, som hospitalsindlægges.

– Det er en vigtig styrkelse af barselsforholdene og et vigtigt skridt i retning af større ligestilling på arbejdsmarkedet. Samtidig er det positivt, at forholdene forbedres for familier med børn, som må hospitalsindlægges.