DS’ kompetencefonde og underskrifter i COVID-19/Corona-perioden

Der kan fortsat søges midler til efteruddannelse i de kommunale og regionale kompetencefonde, og hvis der opstår udfordringer med at fremskaffe underskrifter, kan mails anvendes som midlertidig godkendelse.

Der kan fortsat søges midler til efteruddannelse i de kommunale og regionale kompetencefonde, og der skal som altid indhentes underskrifter fra ansøger, leder og TR. Men hvis der i COVID-19/Corona-perioden opstår udfordringer med at fremskaffe underskrifter inden for ansøgningsfrister, skal I sende en mail til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk / kontakt@DenRegionaleKompetencefond.dk. Så iværksættes der en løsning, hvor mails kan anvendes som midlertidig godkendelse. Ansøgningen behandles, og pengene udbetales derefter som normalt. Det er dog en betingelse for tilskuddet, at ansøgning med underskrifterne senere indsendes, når situationen er blevet normal igen.