OK18 – forhandlingerne kører igen

Alle parter er ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen igen. Hos DS afventer vi resultatet og håber på en løsning for alle. Men vi ruster os også til konflikt, og er klar til at gå på gaden med de andre fagforbund, hvis forhandlingerne bryder sammen.

OK18 – forhandlingerne kører igen

Forhandlingerne er igen i gang i Forligsinstitutionen. Der forhandles ved alle fire borde: i går, i dag og i den kommende weekend. Vi afventer, hvordan situationen udvikler sig. Vi håber selvfølgelig stadig på en løsning for alle, men forbereder os også på konflikt, hvis parterne ikke finder en løsning.

Konflikten, der skulle være startet 4. april er udskudt, indtil videre i 14 dage, da forligsmanden vurderer, at der stadig er mulighed for at nå til enighed.

Det er endnu ikke til at sige helt præcist, hvornår en eventuel konflikt kan træde i kraft, hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen bryder sammen. En strejke og lockout kan tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018.

Forligsmanden kan dog også vælge, i løbet af de to uger, at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Konsekvensen heraf vil være, at konflikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter denne beslutning.

Siden 4.april har DS’ere været på gaden mange steder dagligt. Vi har været til stede ved Forligsinstitutionen og ved store demonstrationer over hele landet den 10. april. Der foregår stadig meget rundt om i landet, hvor vi sammen med andre fagforbund står sammen og skaber synlighed omkring ”En løsning for alle”.

Du kan holde dig orienteret om konflikten, og hvordan du kan bakke op på socialraadgiverne.dk/ok18 hos din tillidsrepræsentant, på Facebook, og i nyhedsbreve og mails fra DS.

» Har du spørgsmål, så kontakt din konsulent