Regeringen dropper lovforslag om farlige psykisk syge

Sundhedsminister Karen Ellemann (V) har valgt at udskyde et omstridt lovforslag om en ny institution for farlige psykisk syge. Positivt, at ministeren lytter til den faglige kritik, men der er behov for at styrke sikkerheden på kort sigt, påpeger DS.

Regeringen har valgt at udskyde sit lovforslag om en ny psykiatrisk institutionstype, som skal kunne tage sig af farlige psykisk syge. Det sker efter hele to høringsrunder, hvor en lang række organisationer for ansatte og brugere på bosteder og i psykiatriske tilbud udtrykte bekymringer for forslagets indhold.

Dansk Socialrådgiverforening er blandt de organisationer, som har udtrykt bekymring for elementer i det nu udskudte lovforslag. Formand Majbrit Berlau roser sundhedsminister Karen Ellemann (V) for at lytte til kritikken fra fagfolk og brugerforeninger.

– Høringssvarene viser, at der har været for mange huller og uklarheder i forslaget til, at det har været forsvarligt at sætte det i værk. Derfor er det glædeligt, at ministeren tager fagfolks og brugerorganisationers bekymringer til sig.

Behov for styrket sikkerhed nu

Til gengæld betyder udskydelsen af et lovforslag om en ny institutionsform, at man på kort sigt er nødt til at styrke sikkerheden for brugere og ansatte på forsorgshjem og sociale bosteder, understreger Majbrit Berlau.

Her har man oplevet fem tragiske drabssager på forsorgshjem og sociale bosteder inden for fire år, heriblandt et på en socialrådgiver.

– Der er behov for politisk handling nu. På kort sigt er det oplagt at pege på opnormeringer på botilbuddene og forsorgshjemmene. De krav, som Arbejdstilsynet stiller til sikkerheden om, at man eksempelvis ikke må arbejde alene, betyder, at der er brug for flere hænder.

Problemet kan dog ikke afhjælpes alene ved at opnormere personalet på de kommunale bosteder, understreger socialrådgivernes formand.

– Opnormeringer vil hjælpe, men det kan ikke løse problemet med, at nogle borgere simpelthen er for syge til at være på bostederne. På længere sigt er der behov for en ressourcetilførsel til psykiatrien, som har været udsultet gennem flere år, og derfor udskriver syge patienter for tidligt.

Savner fokus på behandling

Det er vigtigt, at der fortsat bliver arbejdet på at udvikle et særligt helhedsorienteret tilbud til den gruppe af borgere, som i dag er svære at håndtere på de kommunale bosteder og forsorgshjem, fordi de både er plaget af psykisk sygdom og misbrug, mener Dansk Socialrådgiverforening.

– Et tilbud, der kombinerer misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling er nøglen til at forebygge, at borgere selvmedicinerer sig med stoffer, bliver frustrerede eller voldelige på grund af kombinationen af stoffer og psykiske problemer, siger Majbrit Berlau.

På den baggrund var DS – på trods af en række bekymringer – positivt indstillet over for grundtanken i regeringens forslag: En helhedsorienteret behandling med formål om rehabilitering og recovery.

– Men vi var blandt andet kritiske over for, at et ”farlighedskriterie” skulle indgå i visitationen til de foreslåede afdelinger, da det kan være stigmatiserende for brugerne, samt over, at tilbud om misbrugsbehandling ikke indgik mere centralt i forslaget.