Hvordan styrker vi faglighed og trivsel via faglig ledelse?

Det spørgsmål kan du få svar på, når Clara Siboni Lund, ph.d., adjunkt og forsker i faglig ledelse deler den nyeste viden fra forskningen i sit felt på Socialrådgiverdage 2023.

– Socialrådgivere er som andre fagprofessionelle kendetegnet ved, at de har en kernefaglighed, som de dels har i kraft af deres uddannelse, og dels fordi de sammen udvikler deres praksis i det daglige arbejde. Deres særlige faglige viden og professionelle normer guider deres adfærd og skaber en fælles forståelse af, hvordan de fx møder et udsat barn eller har et særligt blik på beskyttelsesfaktorer. Denne faglighed bringes ikke nødvendigvis i spil via en automatpilot, men skal understøttes af ledere og medarbejdere i samarbejde – for at sikre den bedst mulige faglige opgaveløsning og sikre faglige medarbejdere i trivsel.

Faglig ledelse kommer ikke af sig selv

Sådan begrunder Clara Siboni, ph.d., adjunkt og forsker i faglig ledelse ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, at faglig ledelse er vigtig. Og det er derfor temaet for den workshop, som hun gennemfører på Socialrådgiverdage 2023. For det overordnede spørgsmål, hun stiller her, er, hvordan man bedst lykkes med sin faglige ledelse.

– For det første kan man som leder ikke tage for givet, at faglig ledelse kommer af sig selv. Selvom du som leder selv mener, at du udøver masser af faglig ledelse hver dag, er det ikke det samme som, at dine medarbejdere oplever det. Derfor handler en del af faglig ledelse om at træne sin bevidsthed. Det kan fx være ved at logge sine handlinger i en periode eller få lavet en 360 graders lederevaluering. Eller i løbende dialoger med sit team tale om, hvordan man sammen kan sikre den faglige udvikling og kvalitet: Hvad kan du gøre som leder, og hvad kan du og medarbejderne gøre sammen, siger Clara Siboni Lund.

Vær bevidst om vilkår og rammer

Udover egen ledelsesadfærd handler faglig ledelse også om at være bevidst om de organisatoriske rammer og vilkår, man har for sin ledelse.

– Har du fx et bredt ledelsesspænd? Hvilken betydning har det for, hvor langt du når med din faglige ledelse? Og hvad kan du i givet fald gøre anderledes?

I workshoppen på Socialrådgiverdage deler Clara Siboni Lund også viden fra den nyeste forskning i faglig ledelse og giver deltagerne mulighed for at bringe den viden i spil i egen praksis gennem øvelser.

– Jeg vil både tale om ledelsesspænd, lederidentitet og distribueret faglig ledelse. Og om, hvordan faglig ledelse og behovsopfyldelse hos medarbejderne hænger sammen. Vi kan se på tværs af enheder, at medarbejdere, der oplever høje niveauer af faglig ledelse fra deres leder, også i højere grad oplever at få opfyldt grundlæggende psykologiske behov for samhørighed, autonomi, mestring og mening i arbejdet.

Tal med hinanden om jeres praksis

Workshoppens praktiske øvelser vil bl.a. være at reflektere over, hvordan det går med centrale handlinger i faglig ledelse på den enkelte arbejdsplads, og hvor der måske er plads til forbedring, fortæller Clara Siboni Lund.

– Det handler om at give rum til at tale med hinanden og tænke over med afsæt i den bouillonterning af indsigt fra forskning i faglighed, jeg har givet deltagerne, hvad kan de så gå hjem og arbejde videre med.

» Tilmeld dig Socialrådgiverdage og tjek programmet for
Clara Siboni Lunds workshop AB3 – Hvordan styrker vi faglighed og trivsel via faglig ledelse?