TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal ligesom nyvalgte tillidsrepræsentanter registreres i DS' medlemssystem og anmeldes overfor arbejdsgiveren. Kun dermed sikres AMiR den særlige beskyttelse mod afskedigelse.

Derudover handler det også om muligheden for at få tilbud og støtte fra DS, for eksempel introduktionssamtale, temadage og kurser, støtte fra DS-konsulent til at tackle arbejdsmiljøproblemer.

Når der vælges ny TR, så går det i reglen nemt at få registreret vedkommende. Afgående socialrådgiver-TR hjælper den nye socialrådgiver-TR med dette. Men for AMiR er det anderledes. Arbejdsmiljørepræsentanter kan vælges blandt alle faggrupper på arbejdspladsen. Således skal en AMiR, der er HK-medlem registreres hos HK, og en socialrådgiver, der vælges til AMiR, skal registreres hos DS og så videre. Dermed får AMiR støtte fra den faglige organisation, som hun/han er medlem af.

Tip: Send dette nyhed videre til din AMiR, hvis hun eller han er socialrådgiver. Hvis denne ikke i forvejen modtager nyhedsbrevet, så er han/hun ikke registreret hos DS.

» Registreringen som AMiR i DS foretages nemt