Kommune melder register til datatilsyn og politi

I Ringkøbing-Skjern Kommune er en socialrådgiver, en psykolog og en leder hængt ud på hadehjemmesiden detsorteregister.dk. Udover tæt dialog med medarbejderne har kommunen meldt hjemmesiden til Datatilsynet og er på vej med en politianmeldelse.

I efteråret 2011 bliver fagchef René Rosenkilde fra Ringkøbing-Skjern Kommune ringet op af bagmanden til detsorteregister.dk. Han får at vide, at tre medarbejdere – en socialrådgiver, en psykolog og han selv – er registreret på siden. René Rosenkilde indkalder straks til et hastemøde, hvor medarbejdere og tillidsrepræsentanter orienteres om henvendelsen fra registret.

– Efter mødet skriver jeg til den ansvarlige bag detsorteregister.dk for at gøre indsigelse, og jeg beder ham om at slette eller blokere oplysningerne, men det nægter han, fortæller René Rosenkilde.

Konkret skriver René Rosenkilde: “Disse oplysninger anmodes du om straks at berigtige, slette eller blokere i henhold til persondatalovens § 37, da der er tale om urigtige oplysninger”.

Vi koordinerer stramt, da der er meget på spil

René Rosenkilde og hans medarbejdere indser hurtigt, at det her er alvorligt. Derfor indkaldes hurtigt til møde med de involverede personer, tillidsrepræsentanter, ledere mv. for at få lagt en ordentlig slagplan.

– Vi koordinerer det her stramt. Det handler ikke bare om, at det er ubehageligt for os, som hænges ud på registret. Det handler i høj grad også om, hvordan vi som arbejdsplads bør handle i de her sager, siger René Rosenkilde, der udpeges til kommunens talsmand udadtil i sagen. Det betydet også, at han koordinerer de forskellige henvendelser, der kommer i forlængelse af registreringen fra medier mv.

To spor: Formelle anmeldelser og tillid til medarbejderne

René Rosenkilde og Ringkøbing-Skjern Kommune følger to spor i arbejdet: Det ene går på at handle ad de formelle kanaler: Kommunen anmeldte detsorteregister.dk til Datatilsynet for at bringe urigtige oplysninger, jf. Persondatalovens § 37. Og pt. arbejdes der på en politianmeldelse for overtrædelse af straffelovens injurieparagraffer.

Det andet spor handler om hele tiden at vise, at ledelsen tager skarpt afstand fra registreringen, og at ledelsen har fuld tillid til de involverede medarbejdere. René Rosenkilde fortæller:

– Vi erkender, at situationen er alvorlig, og derfor beslutter vi, at vi som arbejdsplads og i fuld forståelse og samarbejde med de involverede medarbejdere vil anmelde registreringen til både Datatilsynet og politiet. Både for at forsøge at løse problemet, men jo også for at vise medarbejdere og andre, at vi tager det her seriøst. Og hele tiden har vi en tæt dialog mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere om, hvilke skridt vi tager i sagen, siger René Rosenkilde.

Medierne puster til historien

På et tidspunkt bringer Ringkøbing-Skjern Dagblad, det lokale dagblad i kommunen, en større artikel om sagen. Vinklen er, at en hjemmeside bedriver smædekampagne mod ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune.

– Selvom artiklen var sober set fra vores side, betyder den, at vores navne ikke bare står på detsorteregister.dk, men også i den lokale avis. Det var sådan set en skærpelse af situationen, men heldigt for os, anlægger avisen en kritisk vinkel på hjemmesiden og dens metoder, siger René Rosenkilde.