Brug momentum til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen

Den lange periode med corona kan ses som et stort arbejdsmiljøeksperiment. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi tage med videre?

Nu er de fleste socialrådgivere tilbage eller på vej tilbage til deres arbejdspladser. Efter en lang periode med særlige arbejdsforhold – derhjemme eller i kritiske funktioner – er vi på vej tilbage til en ny hverdag. Hvilke erfaringer har vi fået? Hvad kan vi gøre mere af? Og hvad kan vi gøre mindre af?

Hvilke erfaringer kan vi drøfte i klubben/personalegruppen og derefter med ledelsen?

For eksempel:

  • Har I oplevet mere eller mindre arbejdsro? Og hvad betinger det?
  • Har I oplevet at få mere eller mindre arbejde udført? Hvorfor/hvordan?
  • Har I oplevet at den anderledes organisering af arbejdet/opgaverne haft betydning? På hvilken måde?
  • Har I oplevet, at videomøder gør møderne mere eller mindre effektive? Hvilke møder er bedst egnede til videomøder?

Når I drøfter disse (og måske andre) spørgsmål, når I så frem til forslag til ændringer på arbejdspladsen og i arbejdets organisering, som I vil drøfte med ledelsen?

Med andre ord, har coronasituationen givet jer viden og erfaringer, som I kan bruge til at forbedre jeres daglige arbejdsmiljø?