Brug arbejdsmiljørådgivningen SPARK

Ved OK18 blev det besluttet, at tilbuddet om arbejdsmiljørådgivning fra SPARK for kommunale arbejdspladser fortsætter og udvides.

SPARK kan hjælpe de lokale MED-udvalg og trio-samarbejde (leder, AMiR og TR) med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø i forløb, der er skræddersyes til den enkelte arbejdsplads. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever med det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

De seks temaer for rådgivning er:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Alenearbejde (nyt tema)
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane (nyt tema)

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – og er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Find flere oplysninger om SPARK på vpt.dk/spark