En stor sejr for sårbare børn i København

Socialrådgivere, klyngeledere og socialpædagoger havde advaret klart mod at fjerne socialrådgiverne fra daginstitutionerne, fordi det ville gå ud over de sårbare børn. Nu har politikerne i København valgt at fortsætte ordningen med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner.

Socialrådgivere i børnehaver og vuggestuer er på budgettet for 2021 i Københavns Kommune. Det er en rigtig god nyhed. Erfaringerne med socialrådgivere i vuggestuer og børnehaver er indsamlet siden 2010, og de er meget positive. Hovedkonklusionen er, at flere børn får den nødvendige hjælp, og de får den tidligere.

Socialstyrelsens evalueringer af ordningen på landsplan peger i samme retning og viser også, at samarbejdet mellem pædagoger og socialrådgivere styrkes – et samarbejde der er helt afgørende for den tidlige, forebyggende indsats for de helt små børn.

Socialrådgivere, klyngeledere og socialpædagoger har stået sammen i et opråb, da det så ud til, at socialrådgiverne skulle spares ud af dagsinstitutionsområdet. Heldigvis var der lydhørhed hos politikerne, og socialborgmester i København Mia Nygaard er også godt tilfreds. Hun siger om budgetaftalen: ”For mig er det et børnenes budget, også de udsatte børns, det har vi sikret.”

Læs mere om de gode resultater af ”Socialrådgivere i daginstitutioner” her.