DS til Carsten Koch-udvalg: Styrk rehabilitering

De rehabiliterende teams skal kunne træffe bindende beslutninger, opfordrer socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau. Sammen med FTF og LO har DS givet en række anbefalinger til Carsten Koch-udvalget om styrkelse af indsatsen for udsatte ledige.

De rehabiliterende teams er blevet en vigtig del af den kommunale beskæftigelsesindsats. De nye teams kan for eksempel bestå af socialrådgivere, jobkonsulenter og sundhedskoordinatorer, og målet er at lave en sammenhængende plan for ledige, der ud over ledighed døjer med for eksempel sygdom, misbrug eller alvorlige problemer i familien.

Skal kunne træffe bindende beslutninger

Men mange steder fungerer de rehabiliterende teams ikke efter hensigten, påpeger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau i Ugebrevet A4.

– Rehabiliteringsteams kan ikke træffe bindende beslutninger. Det betyder, at forvaltningerne i en kommune kan fortsætte med hver deres indsats uden at tage hensyn til, hvad der ifølge teamet overordnet set er bedst for den enkelte borger.

Samtidig er det problematisk, at der kan være op til ti planer for den samme borger, og hele ti-tolv sagsbehandlere, understreger hun.

Opfordring: Styrk revalidering og fleksjob

Desuden bør Carsten Koch-udvalget kigge på, hvordan man kan udvide brugen af revalidering, mener Majbrit Berlau.

Ifølge tal fra Jobindsats.dk var 7.716 mennesker i revalidering i august i år. For ti år siden – i august 2004 – var antallet 19.791, skriver Ugebrevet A4.

– Kommunerne har i en årrække nedprioriteret brugen af revalidering, fordi det på kort sigt giver større udgifter end at lade de ledige fortsætte på kontanthjælp. Men revalidering er effektivt til at få folk med arbejdsskader tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor bør kommunerne i langt højere grad investere her, siger hun.

Opfordringerne fra Dansk Socialrådgiverforenings formand indgår i en række forslag, som hovedorganisationerne FTF og LO har sendt til Carsten Koch-udvalget forud for udvalgets rapport om en styrkelse af indsatsen for ledige med andre problemer end ledighed. Her indgår også opfordringer om at skabe lettere adgang til fleksjob.