DS om statslige OK-forhandlinger: Socialrådgiverne skal også mærke, at det går fremad

Så er OK18-kravene på både det kommunale og regionale område udvekslet med arbejdsgiverne. Det gælder både de generelle krav, der vedrører os alle i Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav, som er DS’ egne særligt møntet på socialrådgivernes arbejdsvilkår og ønsker.

Løn

Først og fremmest ser CFU og arbejdsgiverne meget forskelligt på spørgsmålet om løn. Som mange af jer formentlig har set, mener innovationsminister Sophie Løhde, at de offentligt ansatte de seneste år har fået for meget i løn, og samme holdning har Moderniseringsstyrelsen. Det, mener vi, er helt forkert. Hverken socialrådgivere eller andre faggrupper i det offentlige har fået uforholdsmæssigt store lønstigninger, men når dansk økonomi buldrer derudaf, og samfundet bliver rigere, skal medarbejderne i staten naturligvis også have andel i fremgangen. Det er retfærdigt og vil bidrage til at sikre attraktive arbejdspladser i staten, og derfor går vi til forhandlingerne med et markant krav om højere løn.

Derudover ønsker regeringen og Moderniseringsstyrelsen, at en større del af lønpuljen skal forhandles individuelt mellem den enkelte ansatte og arbejdsgiveren. Det er vi lodret imod. Langt de største forbedringer af lønnen kommer, når vi organisationer åbent forhandler lønstigninger med arbejdsgiverne centralt i overenskomstforhandlingerne, og jo mere lukket løndannelsen bliver, desto lettere er det for arbejdsgiverne at trykke lønnen nedad.

Arbejdsvilkår

Det er naturligvis også afgørende for os, at ansatte i staten har ordentlige arbejdsvilkår. Vi skal alle kunne holde til et langt arbejdsliv, og arbejdspresset må ikke være urimeligt højt. Vi kan se, at flere og flere offentligt ansatte rammes af arbejdsrelaterede sygdomme som stress, og derfor har vi en række krav med om mere fleksibilitet i arbejdslivet, bedre seniorvilkår og plads til familieliv.

Underviserne

Men før vi overhovedet kan begynde at forhandle, skal vi have arbejdsgiver til at acceptere et helt grundlæggende krav, som både de statsligt og kommunalt ansattes organisationer står fast på: Undervisere, som vi også organiserer i DS, og lærere skal, ligesom alle andre, have lov til at forhandle deres arbejdstid som en del af overenskomsten. Indtil Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) imødekommer dette krav, er forhandlingerne sat på stand by. Og hvorfor så det?

Jo, det handler helt grundlæggende om at forsvare den danske arbejdsmarkedsmodel. Siden regeringen i 2013 greb ind i overenskomstforhandlingerne med undervisere og lærere på kommunernes side, har deres arbejdstid været fastlagt ved lov. Det er et uhørt angreb på den model for det danske arbejdsmarked, som har sikret ro, stabilitet og fremgang i over hundrede år, fordi fagbevægelsen og arbejdsgiverne har forhandlet med hinanden som ligeværdige partnere og opnået fælles løsninger. Med indgrebet i 2013 såede den daværende regering tvivl om, hvorvidt vi i fagbevægelsen kan regne med frie og lige forhandlinger fremover. Vi vil ikke acceptere, at vi eller andre faggrupper i fremtiden skal frygte for angreb på vores overenskomstsikrede rettigheder koordineret mellem arbejdsgiver og regering, og derfor forhandler vi ikke videre, før arbejdsgiverne har accepteret dette krav!

Håb om god aftale

Det er tydeligt, at de offentlige arbejdsgivere går efter at forringe vores løn- og arbejdsvilkår, blandt andet med ønsker om at inddrage fridage og den betalte spisepause. Det, mener vi, er både uretfærdigt og unødvendigt, særligt i en situation med økonomisk fremgang – nok er nok. Ansatte i staten udfører opgaver, der er helt nødvendige for samfundet, og derfor både håber og forventer vi, at vi kan nå en fornuftig aftale om OK18 på det statslige område, så snart spørgsmålet om undervisernes arbejdstid er afklaret – en aftale der sikrer højere løn og bedre arbejdsvilkår. Det ville være ærgerligt for alle, hvis forhandlingerne trækker i langdrag eller bryder sammen.

Se kravene her – også arbejdsgivernes

» Du kan både finde DS’ og CFUs krav til Statens arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen – og arbejdsgivernes krav til os her.

Vi vil holde dig orienteret her via OK18-nyhedsmails og i Socialrådgiveren. Følg også med på DS’ OK18-site.