Lønstigninger på vej til privatansatte socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening forhandler i øjeblikket overenskomster for socialrådgivere ansat i Børns Vilkår og andre private organisationer. Overenskomsterne lægger sig op ad OK24, og de privatansatte socialrådgivere kan derfor se frem til lønstigninger svarende til de offentlige.

Dansk Socialrådgiverforening forhandler i øjeblikket overenskomster med en lang række private organisationer som Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse og Center for Døve i forlængelse af OK24. De private overenskomster lægger sig tæt op ad de offentlige, og socialrådgiverne i de private organisationer kan derfor se frem til forbedringer svarende til dem, de offentligt ansatte socialrådgivere har fået i forbindelse med OK24.

Det gælder både lønforhøjelser, en højere pensionsprocent, øget fleksibilitet og bedre barselsrettigheder. Dertil kommer forskellige aftaler for de forskellige private organisationer, som Dansk Socialrådgiverforening indgår sammen med en række andre fagforeninger.

En af de private overenskomster har allerede været til afstemning blandt socialrådgiverne, som stemte ja. En anden er til afstemning netop nu, og de sidste private overenskomster vil blive sendt til afstemning blandt socialrådgiverne inden længe.

Der forhandles i øjeblikket overenskomster for socialrådgivere ansat i Center for døve (CFD), De Grønlandske huse (i provinsen), Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen, AIDS-Fondet, BUPLs lokale fagforeninger, Børns vilkår og Væksthuset.