Hjælp nyuddannede socialrådgivere godt i gang

Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere er nøglen til en god start på faglig indsats og succes – og et fælles projekt for KL og Dansk Socialrådgiverforening. Skal du og din kommune være med?

De første år på arbejdsmarkedet kan være overvældende for en nyuddannet socialrådgiver. Samtidig er en god start på arbejdslivet en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opbygge erfaring og opleve faglige succeser. Erfarne socialrådgivere er også en forudsætning for en god borgerkontakt, og omvendt kan hyppige sagsbehandlerskift føles utrygt og være med til at skabe utilfredshed hos de borgere, der har brug for socialrådgivernes bistand.

En god start er nøglen til trivsel

Derfor er god start er nøglen til trivsel, arbejdsglæde, tilknytningen til arbejdspladsen og god borgerkontakt for nyuddannede socialrådgivere. Og derfor har KL og Dansk Socialrådgiverforening sammen sat et nyt projekt i søen, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe denne gode start ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

  • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
  • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
  • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

Efterlyser arbejdspladser til projektet

Og nu kommer du som leder og din kommune ind i billedet: For KL og Dansk Socialrådgiverforening søger arbejdspladser, der vil være med i projektet ’Nøglen til en god start: introduktions- og mentorordninger’.

Derfor afholder KL og Dansk Socialrådgiverforening virtuelt informationsmøde
mandag den 10. maj 2021 kl. 9.00-10.00.

I kan tilmelde jer via dette link: Informationsmøde om projekt “Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger.

På mødet kan I som interesseret arbejdsplads blive klogere på projektets muligheder og på, hvordan I kan ansøge om at være med i projektet. Deltag gerne flere fra samme arbejdsplads, fx leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdspladsens tovholder for nyansatte eller andre relevante.

Få støtte og faglig bistand fra projektet

Målet er at få arbejdspladser til at iværksætte eller videreudvikle en introduktions- eller mentorordning for nyuddannede socialrådgivere. Man kan få midler til at udvikle og igangsætte ordningen og få ekstern konsulentbistand fra Københavns Professionshøjskole, som med stærkt fagligt kendskab kan bistå med fx udvikling og procesfacilitering, faglige oplæg mv.

KL og Dansk Socialrådgiverforening har tidligere udarbejdet inspirationsmaterialet ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’ på www.vpt.dk/nysoc, som består af en række praktiske redskaber til bl.a. ledere, tovholdere, kontaktpersoner og mentorer.

» Læs nærmere om projektet og om, hvordan I kan ansøge om at være med her: www.vpt.dk/nysoc