DS: Bekymrende at regering dropper fattigdomsgrænse

Fattigdomsgrænsen er et vigtigt redskab til at måle udviklingen af økonomisk fattigdom i Danmark, og det er et bekymrende, signal, at socialminister Karen Ellemann (V) nu skrotter den, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

Det er yderst bekymrende, at regeringen har skrottet brugen af den officielle fattigdomsgrænse, som forhenværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) indførte i 2013.

Fattigdomsgrænsen er et vigtigt måleredskab for den sociale indsats i Danmark, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, som mener, regeringen sender et uheldigt signal ved at skrotte den.

– Det, at der har været en officiel fattigdomsgrænse, har betydet, at hvor man før i tiden altid at skulle igennem en meget værdiladet diskussion om, hvornår folk er fattige, kan man nu direkte synliggøre omfanget af nogle specifikke sociale og økonomiske problemer – og hvilken social indsats, der skal til, for at komme dem til livs. Derfor er det meget uheldigt, at regeringen nu vil droppe den, siger hun.

Majbrit Berlau understreger, at fattigdomsgrænsen, der blev fastsat i 2013, er meget restriktiv og en af de smalleste grænser, man kunne bruge.

DS: Ansvaret forsvinder ikke

Nuværende socialminister Karen Ellemann (V) vil over for Politiken ikke garantere, at regeringens politik ikke vil skabe mere fattigdom.

– Vi vil langt hellere måles på, at der er lige muligheder uanset baggrund, og at vi løbende sikrer, at flere kommer i uddannelse, siger hun til Politiken.

Denne målestok bekymrer dog Majbrit Berlau.

– På papiret har vi meget lige muligheder i Danmark. Men der er stadig ekstremt stor forskel på de vilkår, folk har for at gribe mulighederne. Tag eksempelvis SFI’s undersøgelse, som viser, at børn i familier, der bare et enkelt år har haft lavindkomst, har større risiko for at klare sig dårligt både i skolen og senere hen. Vi vil fortsat holde ministeren fast på ansvaret for de udsatte børn og på at være opmærksom på de mekanismer, som er med til at skabe fattigdom.

Netop det, at der er børn, som vokser op i fattigdom og udviklingen på den front, har fattigdomsgrænsen i høj grad været med til at sætte på dagsordenen, understreger socialrådgivernes formand.

– Den har samtidig kunnet bruges som redskab for, hvilke sociale indsatser eksempelvis kommunerne bør fokusere på. Det er et vigtigt fokus, som vi i Dansk Socialrådgiverforening fortsat vil arbejde for at fastholde, siger Majbrit Berlau.

Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, har indkaldt socialminister Karen Ellemann til samråd i sagen.