Spareplaner rammer knap så hårdt

Kommunernes budgetter er på skrump, men spareplanerne rammer ikke socialrådgivere i så høj grad som frygtet. I København sikrer budgetforliget en opnormering af socialrådgivere, og i Aalborg er et forslag om at spare otte socialrådgivere reduceret til tre.

Kommunernes budgetter for 2013 er nu forhandlet på plads, og spareplanerne rammer ikke socialrådgivere i så høj grad som frygtet. Det fortæller socialrådgivernes fællestillidsrepræsentanter i det nye nummer af fagbladet Socialrådgiveren.

Opnormeringer i København

I Københavns Kommune sikrer budgetforliget opnormeringer i børnefamiliecentre og jobcentre.

Der er for eksempel afsat knap 10 millioner kroner til Børnefamiliecenter København, hvoraf cirka halvdelen går til otte nye stillinger i de såkaldte undersøgelsesteams, som modtager underretninger.

Fire millioner kroner skal sikre, at projektet med socialrådgivere i daginstitutioner kan fortsætte.

Derudover afsættes tre millioner kroner til, at jobcentrene kan have hyppigere kontakt med langtidsledige samt ledige, der er i risiko for at miste dagpengeretten – og to millioner kroner til opnormering.

Færre stillinger nedlægges i Aalborg

I Aalborg har kommunen indgået en budgetaftale med besparelser på i alt 128 millioner kroner. Først var der udsigt til, at otte socialrådgiverstillinger skulle nedlægges, men ifølge fællestillidsrepræsentant Claus Teisen har høringssvar samt debat og artikler i den lokale dagspresse fået politikerne til at ændre planer.

Mens Odense er uden for farezonen, er der i Aarhus til gengæld en risiko for, at besparelserne går ud over socialrådgiverne.