Åben medlemsdebat om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere

Åbent medlemsmøde i hver af Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner. Næstformand Ditte Brøndum lægger på vegne af hovedbestyrelsen op til debat om muligheder og begrænsninger ved forskellige ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere. Gratis deltagelse.

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har drøftet ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere og ønsker, at en åben medlemsdebat skal bidrage til både at oplyse og kortlægge mulighederne og begrænsningerne ved ”autorisationsmodeller”. Baggrunden for at debattere ”autorisationsmodeller” er ønsket om at finde veje til at styrke socialrådgivernes omdømme, styrke anerkendelsen af socialrådgivernes fagprofessionelle indsats og styrke fokus på kvaliteten af den indsats, borgerne tilbydes.

Debatten om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere rummer mange facetter og mange underspørgsmål. Nogle medlemmer er afklaret, for eller imod, men de fleste vil gerne vide mere – og der er ikke én givet model, der kan være flere forskellige modeller. Medlemsmøderne vil være oplysende og debatterende, bl.a. knyttet an til:

  • Socialrådgivernes omdømme, status og anerkendelse
  • Retten til at kalde sig og underskrive sig ’Socialrådgiver’
  • Sikring af socialrådgivere til socialrådgiveropgaver
  • Beskyttelse af socialrådgiverne
  • Beskyttelse af borgerne
  • Kvalitet og sikkerhed i opgaveløsningen
  • Socialrådgivernes kompetencer
  • Socialrådgivernes adgang til supervision og kompetenceudvikling
  • Rammer og vilkår for socialrådgiverens fagprofessionelle handlerum
  • Professionsstrategiske udviklingstendenser, fx behov og krav for specialistuddannelser

Møderne finder sted:

» Region Syd: mandag d. 23. marts
» Region Nord: tirsdag d. 14. april
» Region Øst: onsdag d. 15. april

I kan også holde et lokalt medlemsmøde med oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening, kontakt np@socialraadgiverne.dk.