Autorisation: Europæisk overblik

Socialrådgivere i 24 europæiske lande har en form for autorisation. Vi zoomer ind på seks af dem.

IRLAND

Hvem er omfattet af autorisation?
Alle uddannede socialrådgivere kan søge og opnå autorisation (og de skal have autorisation for at kunne arbejde som socialrådgiver).

Uddannelseskrav
Socialrådgiveruddannelse plus krav om årlig efteruddannelse på 30 timer.

Sanktioner
Advarsel.
Særlige begrænsninger for udøvelse.
Midlertidig fratagelse.
Fratagelse af autorisation.

Fagforeningens erfaringer
Generelt gode erfaringer og godt samarbejde med myndighederne.
Tilbyder en autorisationstabs-forsikring til medlemmerne i tilfælde af mistet autorisation.


ISLAND

Hvem er omfattet af autorisation?
Alle uddannede socialrådgivere kan søge og opnå autorisation.
Socialrådgivere med specialist-overbygningsuddannelse kan søge og opnå specialist-autorisation.

Uddannelseskrav
Socialrådgiveruddannelse.
Specialist-overbygningsuddannelse.

Sanktioner
Fratagelse af autorisation.

Fagforeningens erfaringer
Gode erfaringer og godt samarbejde med myndighederne. Ordningen understreger blandt andet, at de professionsetiske principper skal respekteres.


STORBRITANNIEN

Hvem er omfattet af autorisation?
Alle uddannede socialrådgivere kan søge og opnå autorisation, og de skal have autorisation for at kunne arbejde som socialrådgiver.

Uddannelseskrav
Socialrådgiveruddannelse plus krav om dokumentation for løbende efteruddannelse.
Socialrådgivere indenfor psykiatri skal have specialist-overbygningsuddannelse.
Socialrådgivere, der arbejder som praktikvejledere, skal have specialist-overbygningsuddannelse.

Sanktioner
Påbud om efteruddannelse.
Påbud om supervision.
Overflytning til opgaver uden praksiskontakt.
Fratagelse af autorisation.

Fagforeningens erfaringer
Processen frem til en eventuel sanktion kan være ­belastende for den enkelte. Og udviklingen af nye ­modeller har resulteret i flere konfliktsager.


SVERIGE

Hvem er omfattet af autorisation?
Kun sundhedssocialrådgiverne (2000 ud af 5000 er registreret det første år).

Uddannelseskrav
Socialrådgiver- og sundhedssocialrådgivereksamen (60 ECTS) eller mindst fem års erfaring.

Sanktioner
Pålægges prøvetid (betinget fratagelse).

Fratagelse af autorisation og retten til at kalde sig sundhedssocialrådgiver (fortsat mulighed for at arbejde på området).

Fagforeningens erfaringer
Ny ordning fra 2019; begrænset erfaring, men stor interesse fra medlemmerne.


FINLAND

Hvem er omfattet af autorisation?
Alle uddannede socialrådgivere.

Uddannelseskrav
Socialrådgiveruddannelse.

Sanktioner
Anmærkning og vejledning.
Skriftlig advarsel.
Begrænsning af retten til at udøve.
Fratagelse af autorisation og retten til at udøve.

Fagforeningens erfaringer
Gode erfaringer, blandt andet sikrer modellen, at kun kvalificerede socialrådgivere ansættes i socialrådgiverjobs. Glad for, at modellen stiller krav om, at socialrådgiverne skal handle i henhold til de professionsetiske principper.


POLEN

Hvem er omfattet af autorisation?
Alle uddannede socialrådgivere.

Uddannelseskrav
Socialrådgiveruddannelse.

Sanktioner
Ingen.

Fagforeningens erfaringer
Generelt opleves modellen utilstrækkelig blandt andet, fordi der er uklarhed om implementeringen af autorisationsordningen.
Kritisk overfor, at der ingen sanktionsmuligheder er.


DANMARK

Socialrådgivere debatterer, om faget skal autoriseres.