Tvivl om flertal: Dansk Folkeparti vil bevare revalidering

Set i lyset af revalideringsordningens gode resultater, er det ”mærkeligt,” at regeringen vil afskaffe ordningen, mener DF. Dermed er der tvivl om, hvorvidt regeringen kan få flertal til afskaffelsen. Socialrådgiverne opfordrer til at bevare ordningen.

I regeringens 2025-plan lægger regeringen op til at afskaffe revalideringsordningen, på trods af, at de nyeste tal fra jobindsats.dk viser, at 42,6 procent af revalidenderne er i beskæftigelse et år efter revalideringens afslutning.

Regeringens argument er, at der med de senere års reformer er kommet andre tiltag til, som kommunerne i stedet kan bruge til at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne videre.

Regeringen mener også, at revalideringsydelsen er for høj sammenlignet med kontanthjælp, ydelsen under ressourceforløb og SU, hvor potentielle revalidender fremover vil blive placeret, hvis ordningen afskaffes.

DF sår tvivl om afskaffelse: Vil bevare ordning

Hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, synes beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted dog, at det er ”mærkeligt” at fjerne et redskab, som kan hjælpe folk videre og har så gode resultater.

– Ordningen er netop tiltænkt borgere, som for eksempel på grund af arbejdsskader er tvunget til at skulle omskoles, og som ikke kan gøre det på andre vilkår end revalidering, siger han.

Mens bevaring af revalidering ikke er et ultimativt krav fra Dansk Folkepartis side, lægger Bent Bøgsted ikke skjul på, at man vil arbejde for at bevare ordningen.

– Regeringen siger, at der er mange andre ting, der erstatter revalideringen. Men det virker mest som om, de ikke er interesseret i, at nogen skal tage en uddannelse af længere varighed, selvom det netop er, hvad de her borgere kan have mest brug for. Jeg kan ikke se, hvad der kan erstatte revalidering, og det skal regeringen svare på, siger han

Minister: For dyrt og ineffektivt

Fagbladet Socialrådgiveren har bedt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) om at forholde sig til Bent Bøgsteds efterlysning af hvilke tiltag, der skal stå i stedet for revalideringsordningen. I en mail skriver han:

– Har man et alvorligt handicap, som i betydelig grad svækker muligheden for at arbejde, kan man få et handicaptillæg ved siden af SU’en ved videregående uddannelser, mens kontanthjælpsmodtagere som led i indsatsen kan komme i ordinær uddannelse. Ligesom 18.000 mennesker i dag arbejder i små fleksjob på under ti timer. De muligheder fandtes ikke, da man indførte revalidering.

Beskæftigelsesministeren skriver desuden, at effekterne af revalidering ikke er imponerende, når man ser på hvor mange, ordningen hjælper i arbejde.

DS: Ingen tvivl om, at revalidering virker

Den betragtning er Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, dog lodret uenig i. Hun opfordrer regeringen til at styrke revalideringen snarere end at afskaffe den.

– Næsten hver anden er i job efter et år, og det er rigtig gode resultater for en ordning, der retter sig mod mennesker, som er nedslidte eller lider af fysisk eller psykisk sygdom. Revalidering giver dem mulighed for at vende en potentiel deroute til succes og et godt arbejdsliv. Afskaffelse kan medføre, at en lang række borgere udstødes fra arbejdsmarkedet, siger Majbrit Berlau.

Hun henviser desuden til, at i Sønderborg Kommune, hvor man har opprioriteret revalideringsordningen, er mere end hver anden revalidend i job efter et år.