To socialrådgivere på svære sager i Barnets Lov

Regeringen sendte i sidste uge et udkast til Barnets Lov i høring, og her lægges der op til, at der som udgangspunkt skal deltage to socialrådgivere i de væsentligste møder med børn og unge for at sikre kontinuitet og stabilitet i de svære sager. Flere af Dansk Socialrådgiverforenings forslag er kommet med i lovudkastet.

En screening der giver mulighed for hurtig hjælp og støtte, og to socialrådgivere på de svære sager for at sikre kontinuitet og stabilitet. Det er to af de forslag fra Dansk Socialrådgiverforening, som er kommet med i regeringens udkast til Barnets Lov, der netop er blevet sendt i høring.

– Jeg er rigtig glad for, at regeringen nu vil indføre det nye system for sagsbehandling på børneområdet, som socialrådgiverne selv har udviklet og foreslået. Jeg er sikker på, at det vil sikre mange udsatte børn og familier hurtigere hjælp og støtte, fordi de ikke skal vente på en børnefaglig undersøgelse, før støtten kan sættes i gang, siger Ditte Brøndum, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Screening skal sikre hurtig hjælp

I dag har kommunen fire måneder til at lave en børnefaglig undersøgelse, derefter fire måneder til at lave en handleplan, og når der så endelig bliver visiteret støtte, kan der være ventetid på indsatserne.

Med det nye system skal kommunen lave en hurtig screening, når de bliver opmærksom på, at et barn eller en familie kan have behov for støtte. Hvis screeningen viser, at der er tale om en problemstilling, der ikke kræver yderligere afdækning, kan støtten sættes i gang med det samme.

Hvis screeningen viser, at problemstillingen kræver afdækning af et eller flere forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov, sætter kommunen gang i en afdækning. Og hvis der er behov for en udredning af barnets eller den unges støttebehov, sættes der gang i en udredning, som svarer til det, vi i dag kender som en børnefaglig undersøgelse. Sideløbende med afdækningen og udredningen kan kommunen sætte indsatser i gang.

Handleplanen afskaffes, og i stedet skal kommunen tage stilling til, om der skal laves en Barnets plan eller en Ungeplan, når der iværksættes indsatser. Der skal altid være en plan, når barnet eller den unge anbringes. Den løbende opfølgning og ændring af indsatsen bliver også mere fleksibel og skal tilrettelægges i samarbejde med børn og forældre og ud fra deres individuelle behov.

Tryg og stabil relation

For at sikre stabilitet og kontinuitet i sagsbehandlingen og relationen mellem barnet og socialrådgiverne, foreslår regeringen, at der skal være to socialrådgivere – eller sagsbehandlere som det hedder i lovforslaget – på børneudredningerne, hvis der ikke tidligere er iværksat støttende indsatser eller en anbringelse.

Det betyder i praksis, at der som udgangspunkt skal deltage to socialrådgivere i de væsentligste møder med barnet eller den unge. Formålet er, at barnet eller den unge kan opnå en tryg og stabil relation til socialrådgiverne, og at de ved den ene socialrådgivers fravær trygt kan mødes med eller kontakte den anden socialrådgiver i stedet. De to årlige tilsynsbesøg med samtaler med det anbragte barn eller unge skal som udgangspunkt afholdes med deltagelse af to socialrådgivere.

– Det her er rigtig godt for de børn, der i dag oplever mange sagsbehandlerskift. Det er også godt for socialrådgiverne, da vi ved, at det er godt for arbejdsmiljøet, når man ikke er alene om arbejdet. Men det er vigtigt, at politikerne sørger for, at kommunerne får ressourcer nok til at løfte opgaven, så socialrådgiverne ikke bare skal løb endnu stærkere, fordi de skal deltage i flere møder, siger Ditte Brøndum.

Ud over screeningerne og kravet om to socialrådgivere på svære sager er Dansk Socialrådgiverforenings forslag om Barnets Indgang kommet med i lovudkastet i en begrænset udgave.

Kommunen skal etablere en børnevenlig indgang, som består i, at der på kommunens hjemmeside er en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og unge.

Læs lovudkastet på Høringsportalen

Læs Dansk Socialrådgiverforenings udspil ’Tæt på barnet’, som er udviklet i samarbejde med en række socialrådgivere fra Faggruppen Børn, Unge og Familier og en ressourcegruppe med medlemmer fra området.