Skarpt fokus på arbejdstidsregler på temadag i Region Øst

40 TR satte fokus på det højaktuelle emne "arbejdstid". Gang på gang viser det sig, at mange socialrådgivere reelt arbejder mere end 37 timer om ugen.

Emnet “arbejdstid” er højaktuelt, da det gang på gang viser sig, at mange socialrådgivere reelt arbejder mere end 37 timer om ugen – og at mange tager arbejdsopgaver med hjem om aftenen eller i weekenden uden at kræve hverken overarbejdsbetaling eller ledelsens hjælp til at sikre, at opgaverne kan løses inden for almindelig arbejdstid. Timerne føres ofte over på en lodret stigende flekskonto – bl.a. fordi mange ikke kender deres rettigheder. Som det er i dag, får arbejdsgiverne ofte billig og nogle gange gratis arbejdskraft ud af os.

Vores rettigheder er ikke kommet af sig selv, og bliver nødvendigvis heller ikke overholdt, af sig selv. Derfor er det vigtigt, at både TR og medlemmer kender sine rettigheder – og handlemuligheder, når noget er gået skævt.

Men rettigheder og jura er ikke svaret på alt. Heller ikke i forhold til arbejdstid hvor der på en arbejdsplads kan være mange forskellige interesser i spil. Arbejdstidsregler kan afføde en række dilemmaer, som ikke blot kræver TR’s – men fællesskabets – indsats, for at finde fælles brugbare løsninger.

På temadagens formiddag blev de centrale aftaler og rammer gennemgået af Gunda Herlufsen. Gunda er konsulent i DS på statens område og har siddet med i mange overenskomstforhandlinger i tidens løb. Hendes største kæphest er netop arbejdstid – og efter at have hørt Gundas oplæg var ingen i lokalet i tvivl om, hvorfor emnet er så vigtigt!

Eftermiddagen gik med at dykke ned i de mange dilemmaer, som forskellige opfattelser af hvordan “arbejdstid” tolkes, kan give anledning til. Vi tog et konkret analyseredskab i brug for at blive klogere på egne lokale handlemuligheder, et redskab som TR kan bruge til at prioritere sin indsats. Desuden så vi nærmere på, hvordan man kan få dialogen i gang i klubben.

Powerpoint, analyseredskabet “kontekstanalyse” og to procesøvelser, som er målrettet til at kunne anvendes på et klubmøde, er sendt ud pr. mail til alle, der deltog på temadagen.

Har du også lyst til at få temadagens powerpoint og procesøvelser tilsendt, så skriv til Rikke Harder Mikkelsen – rhm@socialraadgiverne.dk

På de kommende netværksmøder i Region Øst dykker vi ned i de lokale flekstidsaftaler og sætter endnu mere fokus på lokale handlemuligheder.