Statens overenskomster omfatter nu også pensionerede

En helt ny aftale fastlægger, at langt de fleste pensionerede i staten nu også vil være omfattet af en overenskomst.

Hidtil har statens overenskomster ikke omfattet personer, der modtager pension (uanset størrelse) fra en arbejdsmarkedspension, som det offentlige har bidraget til, samt pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Hvis en pensionist skulle ansættes, ville det derfor kun kunne ske på individuelt fastsatte vilkår.

Det har længe været et ønske fra lønmodtagerorganisationernes side at få ændret på dette, så pensionerede i tilfælde af ansættelse også er omfattet af en overenskomst.

Vær opmærksom på, at aftalen omfatter både fremtidige ansættelser af pensionerede og allerede ansatte pensionister. Allerede ansatte pensionister på individuelle vilkår skal derfor hurtigst muligt, og senest 1. januar 2023, overflyttes til overenskomstansættelse.
Din regionskonsulent er nærmere orienteret, så tag endelig fat i vedkommende, hvis du har spørgsmål.

» Cirkulære med tilhørende aftale for dette kan findes her.