Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

I Region Øst ønsker vi at arbejde strategisk med arbejdspladser, der oplever stor udskiftning blandt socialrådgiverne, da udskiftningen kan være en indikator på arbejdsmiljøet og hvor, vi fra DS skal prioritere at støtte TRer og medlemmer.

Men vi mangler et godt datagrundlag, og her kommer I ind i billedet.

Jeg vil derfor bede jer udfylde dette dokument, hvor I kan angive, hvor mange socialrådgivere, der er stoppet på hver enkelt arbejdsplads de seneste år. Har I ikke tallene i hovedet, kan de formentlig hurtigt rekvireres hos HR. De første 55 har udfyldt og tusind tak for det!

Se min mail fra 15. december for nærmere uddybning – eller ring/skriv hvis der er tvivl om opgaven.

Rasmus Balslev – tlf.: 21 46 74 70 / mail rhb@socialraadgiverne.dk
Formand DS Region Øst