Majbrit Berlau sjette-mest omtalte fagboss

På en ny liste over, hvor hyppigt danske fagbosser er omtalt i medierne, ligger DS-formand Majbrit Berlau nummer seks. Godt med gennemslagskraft, men en stor del af det vigtigste politiske arbejde er usynligt for pressen, understreger hun.

Politikens magasin ”Skyggekabinettet” har lavet en optælling af, hvor mange gange danske fagforeningsledere har været omtalt i danske medier fra 1. januar 2015 til 20. oktober 2015.

Nummer et på listen er formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mens Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ifølge optællingen er den sjette-mest omtalte fagforeningsleder.

Dermed ligger Majbrit Berlau foran en række formænd fra fagforeninger med langt flere medlemmer, heriblandt BUPL-formand Elisa Bergmann og formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen. Målt på omtale i forhold til antal medlemmer, overgås Majbrit Berlau kun af Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Socialrådgivernes faglighed er efterspurgt i medierne

Resultatet er særligt interessant, fordi Dansk Socialrådgiverforening – i modsætning til andre fagforeninger – i høj grad benytter både formand, næstformand og regionsformænd som talspersoner for foreningens synspunkter. I mange fagforeninger er det kun formanden, der tegner foreningen udadtil. Medieomtalen af Dansk Socialrådgiverforening er dermed endnu større end Skyggekabinettets optælling giver udtryk for.

Majbrit Berlau glæder sig over, at målingen understreger, at socialrådgivernes faglighed og synspunkter er efterspurgte i medierne og dermed i den offentlige debat.

– Det er positivt, at vi har en stærk platform for at formidle socialrådgivernes faglige holdninger til og erfaringer med socialpolitiske forhold og de faglige rammer for den vigtige indsats, socialrådgiverne udfører.

Reform-storm afspejler sig i medieomtale

DS-formanden vurderer samtidig, at de seneste års mange reformer – og de konsekvenser, reformerne løbende viser sig at få for både borgere og fagfolk – er med til at forstærke efterspørgslen på udtalelser fra socialrådgivernes forening.

– Der er ingen tvivl om, at de mange reformer på især beskæftigelsesområdet har været medvirkende til, at vores fagområde er så stærkt repræsenteret i medierne. Men netop omtalen af reformerne understreger samtidig, at vi socialrådgivere er de fagfolk, medierne går til, når de skal have kvalificerede holdninger til den sociale indsats og de faglige rammer for den.

Opgaven med at løfte Dansk Socialrådgiverforenings dagsordener i pressen medfører ofte, at Majbrit Berlau må stille vækkeuret til klokken fire om morgenen for at medvirke i morgenfladen på eksempelvis TV2 News eller i radioen, for så at afslutte dagen med en live-optræden i TV-Avisen, 22-nyhederne eller Deadline.

”Det vigtigste arbejde sker uden for pressens søgelys”

Men selvom Majbrit Berlau glædeligt tager de lange arbejdsdage med for at sikre det socialfaglige synspunkt i medierne, understreger hun, at gennemslagskraft i medierne ikke automatisk medfører indflydelse på Christiansborg og i kommunerne. Af samme grund foregår en stor del af hendes og Dansk Socialrådgiverforenings arbejde bag lukkede døre uden for mediernes søgelys.

– Vores vigtigste opgaver med interessevaretagelse for socialrådgiverne foregår blandt andet via møder på minister- og partilederniveau for mit vedkommende og med de øverste kommunale chefer for regionsformænd og tillidsrepræsentanters vedkommende. Det er her, lovændringerne bliver til, og aftaler om eksempelvis opnormeringer i kommunerne bliver realiseret. Men oftest er det ikke noget, pressen får nys om.

Sådan bør det være, mener hun.

– Ministre og kommunaldirektører ved jo, at de kan drøfte vigtige problemstillinger med os og få vores socialfaglige vurderinger af tingene uden, at det behøver blive en sag for pressen.