OK18–forhandlingerne er nu i gang

OK18-forhandlingerne er nu kommet i gang for alvor – underviserne meddelte nemlig den 23. januar, at de langt om længe kunne konstatere, at der føres reelle forhandlingerne på underviserområdet.

Enhver overenskomstfornyelse på det offentlige område er unik og har sine egne kendetegn og særheder. Det har vi sagt før, men det gælder i allerhøjeste grad også ved OK18.

Hvorfor er forløbet anderledes denne gang?

På dette tidspunkt i overenskomstprocessen ville vi normalt være i fuld gang med forhandlingerne af såvel generelle krav og DS egne krav. Men sådan er det ikke helt forløbet.

Baggrunden er, at alle organisationerne på tværs af de tre offentlige ansættelsesområder – stat, kommune og region – har stået sammen om at lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne for, at underviserne skulle have fair, frie og reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Den såkaldte musketered. Lige nu er undervisernes arbejdstid nemlig reguleret af en lov – den så berygtede L 409. Men det er afgørende, at noget så centralt som arbejdstid bliver reguleret ved en aftale mellem de relevante parter. Præcis som hele vores aftalemodel – Den danske Model – også forudsætter.

Musketeredden blandt organisationerne var at opnå reelle forhandlinger, og selv om der endnu ikke er landet en aftale, så er forhandlingerne med underviserne i gang. Og dermed blev der givet grønt lys til at alle vi andre også kan gå i gang.

På statens område er den næste milepæl, at der skal landes et generelt forlig mellem CFU – som er arbejdstagernes forhandlingsudvalg – og Moderniseringsstyrelsen. Køreplanen, som parterne sammen har aftalt, siger, at det skal ske omkring den 8. februar, og det er fortsat målsætningen.

Vi forudser en sammenpresset proces – og arbejder fortsat efter fristerne.

Men med den start OK18-forhandlingerne har haft, er der ingen tvivl om, at det kan blive vanskeligt at holde køreplanerne på alle tre områder. DS forudser derfor, at det kan blive en noget sammenpresset proces, hvor utroligt mange ting skal falde på plads på meget kort tid. Og samtidig venter der fortsat store forhandlingsmæssige knaster forude. I DS arbejder vi fortsat efter, at vi opnår forlig inden for fristerne.

Vi orienterer jer i hele forløbet

DS vil holde jer orienteret både via TR-nyhedsbrevet her, men også i særskilte OK18-nyhedsmails og DS’ almindelige nyhedsbrev. Du kan læse mere om OK18 på www.socialraadgiverne.dk/ok18.

Læs også det store tema om OK18 i Socialrådgiveren 1/18, hvor formand Majbrit Berlau bliver interviewet om hele OK18-situationen og de store knaster.