Rebild opnormerer for at rette op på fejl

Rebild Kommune opnormerer foreløbig med tre stillinger for at rette op på de mange fejl i sagsbehandlingen. Direktør siger, at der også skal findes penge til at opnormere ledelse og administration – hvis fejlene skal minimeres. DS er enig.

Det kom for nyligt frem, at konsulentfirmaet Deloitte, som undersøger sagsbehandlingen af ca. 700 sager i Rebild Kommune efter den såkaldte Rebildsag – hvor en  mand har krænket ni børn seksuelt – indtil videre har fundet fejl i 78 procent af de første godt 100 gennemgåede sager. Og det er på den baggrund, at der nu bliver opnormeret med tre stillinger i Rebild Kommune.

Flemming Hansen, direktør for blandet andet det specialiserede socialområde i Rebild Kommune, siger:

– Vi fastansætter to nye sagsbehandlere, hvoraf den ene bliver ansat i en ledig stilling. Derudover forlænger vi to vikariater foreløbigt frem til 15. oktober, så vi kan gennemgå alle sagerne.

Ledelsen skal styrkes

På spørgsmålet om, hvor mange socialrådgivere, han forventer, at der er brug for fremover, lyder svaret:

– Fakta er, at jeg er usikker på, hvor mange sagsbehandlere vi har brug for. Hvis vi skal følge Dansk Socialrådgiverforenings udmeldinger på området (vejledende sagstal, red.), så har vi i høj grad det antal rådgivere, vi skal bruge. Sagstallet ligger på mellem 30 og 40 CPR-numre pr. rådgiver.

– Så i min verden handler det mere om, at det er svært at lave et ordentligt stykke arbejde, hvis de administrative rutiner ikke er på plads, siger Flemming Hansen.

Han forklarer, at Center for Familie og Handicap ud over børnesagerne også behandler alle handicapsagerne for både børn og voksne.

– Jeg tror, at det er godt, at det er samlet, men det er ikke tilstrækkeligt med én chef. Vi er nødt til at have en faglig leder på både familieområdet og handicapområdet, da det er vanskeligt for én person at have overblik over begge områder – og det kræver netop overblik, hvis man som leder også skal fungere som sparringspartner for rådgiverne.

Flemming Hansen har allerede gjort byrådet opmærksom på, at en bedre kvalitet i sagsbehandlingen kræver en opnormering – og det skal politikerne tage stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013, som de tager hul på 19. september.

DS efterlyser kompetent ledelse

Mads Bilstrup, som er formand i Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, er godt tilfreds med direktørens udmeldinger.

– Der er helt klart brug for flere hænder, og på nuværende tidspunkt kan jeg heller ikke vurdere, om den aktuelle opnormering er tilstrækkelig. Derudover er der – som vi påpegede, da offentligheden fik kendskab til Rebildsagen – brug for en faglig kompetent ledelse. Og vi er helt enige i, at der skal være en faglig leder på hver af de to ansvarsområder, siger Mads Bilstrup og uddyber:

– Da Rebildsagen rullede, kom det også frem, at der på en række punkter ikke har været noget administrationsgrundlag – retningslinjer – som medarbejderne kunne arbejde ud fra, og det har der ikke været siden kommunalreformen. Og nu er det vigtigt, at tingene kommer til at supplere hinanden: Der skal være en opnormering, der skal være mere ledelse, og der skal være administrationsgange, som er tilpasset virkeligheden.

Mads Bilstrup erkender, at det lyder voldsomt med så mange fejl i sagsbehandlingen.
– Det er for mange fejl, men man skal tage højde for, at de helt små fejl også tæller med. De mange fejl er et tegn på, at tingene ikke fungerer optimalt i Rebild Kommune. Men jeg forventer, at fejlene vil blive minimeret, hvis de planlagte initiativer realiseres.

Socialrådgiverne i Rebild Kommune har ikke valgt en tillidsrepræsentant.