Berlau efterlyser respekt for den danske model

Dansk Socialrådgiverforening har præsenteret sine OK18-krav for KL. Men vi går ikke i gang med at forhandle, før lærerne får en fair forhandling om deres arbejdstid. Optakten til OK vidner om, at arbejdsgiverne ikke i samme grad som tidligere anerkender det grundlag og den værdi, der ligger i den danske model, fortæller Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

OK18 er i gang, og i dag præsenterer DS sine OK18-krav for KL. Med arbejdsgivere, der stiller krav om forringelser og har fået et nyt syn på den danske model – og en fagbevægelse, der står historisk stærkt sammen, trækker det op til stormvejr ved overenskomstforhandlingerne 2018 – som lige nu er sat på stand-by, fordi der ikke sker fremskridt i forhandlinger om lærernes arbejdstid.

I et åbenhjertigt interview med fagbladet Socialrådgiveren efterlyser Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, respekt for den danske model.

– I de seneste år har vi set, at særligt den statslige arbejdsgiver har ændret syn på det danske aftalesystem. De opfatter i stigende grad aftaler som noget, arbejdsgiver mere eller mindre kan diktere. Og det er ikke kun et problem, vi oplever ved overenskomstbordet. Det er også noget, som vores medlemmer og tillidsfolk oplever ude på arbejdspladserne. De kalder det selv ’en ny arbejdsgiveradfærd’. Og det må man da nok sige, det er.

Vi er ikke et legitimeringsredskab

– Den nye adfærd betyder, at arbejdsgiverne ikke ser nogen grund til at inddrage medarbejdere, tillidsfolk og faglige organisationer i særlig høj grad. Og hvis vi inddrages, er det helst kun til at konfirmere de beslutninger, som de har truffet i forvejen. Men vi er ikke et legitimeringsredskab. Vi er en faglig organisation, der indgår aftaler på vegne af medlemmerne i et rum med gensidig respekt som følge af den danske model.

– Det er også den danske model, der gør, at Danmark har klaret sig rimeligt igennem en finanskrise i forhold til mange andre europæiske lande. Fordi vi på det danske arbejdsmarked er i stand til at omstille os rimeligt hurtigt til de udfordringer, vi står over for. Men det er som om, at arbejdsgiverne ikke i samme grad som tidligere anerkender det grundlag og den værdi, der ligger i den danske model. Og derfor bliver det meget anspændt.

Musketer-ed om arbejdstidsaftalen

Hvordan kommer den nye adfærd helt konkret til udtryk?

– Vi ser det konkret ved udmeldinger om, at spisepausen kan en lokal arbejdsgiver bare afskaffe efter forgodtbefindende på linje med en frugtordning – uden forhandling. Det svarer til, at vi uden videre bliver bedt om at arbejde 2,5 timer mere hver uge – uden lønkompensation. Den går bare ikke. Hvis arbejdsgiver vil af med spisepausen, så må de rejse kravet ved overenskomstforhandlingerne. Sådan er spillereglerne. Og det oplever vi, at de forsøger at krybe udenom.

– Vi oplever det også på spørgsmålet om undervisernes arbejdstid. Hvor man siden lockouten i 2013 – både af lærere og vores egne medlemmer, som er undervisere – har reguleret arbejdstiden af en lov og ikke af en aftale, som ellers gælder for alle andre socialrådgivere. Og det er fuldstændig uhørt.

– Så OK18 handler altså om noget så fundamentalt som, at den danske model skal fungere. Det er i al beskedenhed det, vi beder om og insisterer på. Vi har derfor afgivet en musketer-ed på tværs af de faglige organisationer, hvor vi kræver, at underviserne skal have en forhandling om en arbejdstidsaftale. Vi blander os ikke i, hvordan den aftale kommer til at se ud. Men aftalen skal bygge på reelle og fair forhandlinger – som er grundlaget for enhver god overenskomst – før vi kan gå i gang med de øvrige forhandlinger.

Så det handler mest om solidaritet med underviserne?

– Det handler både om solidaritet med de mange lærere og undervisere, som i flere år har haft noget så fundamentalt som deres arbejdstid reguleret af en lov. Men jeg vil gerne understrege, at vi selv blandt vores egne medlemmer har undervisere, der er omfattet af netop den problematik. Og for dem har vi bestemt holdninger til, hvordan en arbejdstidsaftale skal se ud.

Højere løn er et hovedkrav

Trods udfordringerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, fastslår Majbrit Berlau, at hun glæder sig:

– Det er min absolut mest spændende og vigtige opgave som formand for Dansk Socialrådgiverforening. Og denne gang bliver forhandlingerne noget ganske særligt, siger hun og tilføjer:

– Vi står over for en forhandling i 2018, hvor økonomien i Danmark gør, at vi igen skal kræve lønforbedreringer. Det er simpelthen et hovedkrav – både for DS og for de andre faglige organisationer.

» Læs hele interviewet med Majbrit Berlau i fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer den 15. januar.

» Læs om Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstkrav på socialraadgiverne.dk/OK18, hvor du også kan se arbejdsgivernes krav.