GUIDE: Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du, i den udstrækning det kan lade sig gøre, tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.

For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.

  • Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser på niveau med mellemlange videregående uddannelser. Tages oftest på deltid.
  • Masteruddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser, og på niveau med en længerevarende videregående uddannelse. Tages som udgangspunkt på deltid.
  • Kandidatuddannelser er som udgangspunkt en toårig længerevarende videregående uddannelse, der tages på fuld tid. En række kandidatuddannelser er åbne for socialrådgivere og professionsbachelorer. En kandidatuddannelse kan give adgang til ph.d.-uddannelse.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetenceudvikling.

Efteruddannelse: Søg støtte fra DS’ kompetencefonde

  • Er du ansat i en kommune eller en region, har du mulighed for at få tilskud til din kompetenceudvikling fra DS – enten via Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Så hvis du gerne vil videreuddanne dig – og din arbejdsgiver er enig – så klik ind på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde og læs mere om betingelserne.
  • Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du desuden henvende dig til Karrieretelefonen. Her kan du få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling. Karrieretelefonen er åben hver mandag kl. 15-18 på telefon 33 93 30 00.

Eksempler på økonomisk støtte til diplomforløb

  • Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet kan tages med tilskud fra Socialstyrelsen. Læs mere på Socialstyrelsen hjemmeside, www.socialstyrelsen.dk.
  • Støtte fra Den Regionale Kompetencefond eller Denhttps://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/efteruddannelse/om-efteruddannelse/diplomuddannelsen-pa-borne-og-ungeomradet Kommunale Kompetencefond. Den studerende kan søge om 25.000 kroner om året og kan få op til 80 procent af uddannelsesprisen dækket.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde.