Har du fri 24. og 31.12, når du er ansat i staten?

Hvert år melder spørgsmålet sig, ”har jeg fri den 24. og den 31. december. når jeg arbejder i staten” Svaret er, at det har du som udgangspunkt ikke, med mindre I har en lokalaftale på din arbejdsplads.

Statens arbejdstidsaftale indeholder ikke frihed de to dage, men derimod regler om særlig betaling, hvis man skal arbejde.

Hvis man normalt arbejder efter reglerne om dagarbejdstid, er man berettiget til et tillæg på 25 procent af timelønnen inklusiv faste tillæg for timer mellem klokken 14 og 24 den 24. december. Man får ikke tillæg for arbejde den 31. december.

Hvis man arbejder efter reglerne om døgnarbejdstid, er man berettiget til et kronefastsat tillæg på lige under 50 kroner i timen for timer mellem klokken 14 og 24 den 24. december. Man får ikke tillæg for arbejde den 31. december.

Der er lokale aftaler om frihed på rigtig mange arbejdspladser, så tjek om der også er det på din arbejdsplads.