Ny undersøgelse: Økonomi presser udsatte børns tarv

Mere end hver tredje socialrådgiver mener, at fokus på økonomi forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv, viser ny undersøgelse. Det kan få meget alvorlige konsekvenser, hvis økonomi vægtes højere end udsatte børns tarv, advarer DS.

I en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening svarer mere end hver tredje socialrådgiver, at fokus på økonomi forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv.

Samtidig mener seks ud af ti, at økonomien spiller en fremtrædende rolle, når man diskuterer løsninger af sociale problemer i udsatte børnefamilier. Og lige så mange mener, at der er mere fokus på økonomi i dag end for to år siden. Kun hver fjerde socialrådgiver siger nej til, at hensynet til økonomi har forringet deres mulighed for at varetage barnets tarv.

Godt hver anden oplever, at fokus på økonomi forsinker iværksættelsen af foranstaltninger, og 47 procent fortæller, at økonomi vejer tungere end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes beslutninger om anbringelser.

En socialrådgiver, der har deltaget i undersøgelsen, siger det meget klart: ”Vi har i perioder haft stop for forebyggende foranstaltninger så som kontaktpersoner og familiebehandling grundet økonomi”.

DS: Risiko for nye Tønder-sager

Undersøgelsens resultater giver grund til bekymring, mener Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt.

– Vi er nødt til at slå alarm, når vores medlemmer fortæller os, at nogle kommuner tænker mere på økonomien end på udsatte børns tarv. Det kan få meget alvorlige konsekvenser, hver gang et barn eller en familie af hensyn til økonomien ikke får den støtte, der efter en faglig vurdering er brug for.
Niels Christian Barkholt understreger, at det er en kortsigtet strategi at spare på hjælpen til udsatte familier.

– Selv om kommunerne er pressede økonomisk, giver det ikke mening at spare på foranstaltninger i børnesagerne – hverken menneskeligt eller økonomisk. Hvis der ikke bliver grebet ind i tide og med den rette foranstaltning, er der en stor risiko for, at vi vil opleve nye, triste børnesager som Brønderslev- og Tøndersagerne.

Økonomi skærper fokus

To ud af tre af de adspurgte socialrådgivere mener dog, at fokus på økonomi også kan være med til at kvalificere den socialfaglige indsats i de konkrete børnesager.

Som en af de positive konsekvenser af et økonomisk fokus i børnesager fremhæver socialrådgiverne især en bedre opfølgning. Men de nævner også en mere kritisk tilgang til forløbene, mere gennemgående og jævnlige opfølgninger samt flere handleplaner med konkrete mål for indsatsen.
Det er interessant, når man kan få økonomi og faglighed til at gå hånd i hånd, mener Niels Christian Barkholt.

– Det er oplagt, at der også kan være en gevinst ved at arbejde økonomisk bevidst. Som socialrådgivere er vi med på, at vi også har et økonomisk ansvar. Vi skal vælge den rigtige foranstaltning til den rigtige pris. Men det er afgørende, at det sker i den rækkefølge.
Næstformanden påpeger dog samtidig, at økonomistyringen ifølge undersøgelsen skaber mere bureaukrati.

Trods bedring: Stadig dybt uacceptabelt

Det økonomiske pres på fagligheden ser dog ud til at være aftagende i forhold til tidligere undersøgelser på flere parametre, der er mål på.

I den aktuelle undersøgelse svarer to ud af tre socialrådgivere – 38 procent – som nævnt, at det økonomiske fokus forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv. Tilbage i 2011 var det tilsvarende tal 44 procent, mens det i 2010 var 48 procent.

Niels Christian Barkholt hæfter sig dog ved, at cirka hver femte socialrådgiver oplever, at der ikke er råd til foranstaltninger – herunder anbringelser. Dette tal er næsten uforandret sammenlignet med de tidligere undersøgelser.

– Situationen er stadig fuldstændig uacceptabel. Politikerne er nødt til at tage undersøgelsens resultater alvorligt – og handle på dem, lyder det fra socialrådgivernes næstformand.

Socialminister afviser at sende flere penge

Avisen.dk har fået indsigt i Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse og har forholdt socialminister Manu Sareen (R) resultaterne.

– Det er da bekymrende at høre, at der er socialrådgivere, som oplever det på den her måde. Jeg kan kun opfordre til, at hvis en socialrådgiver oplever, at fagligheden bliver overtrumfet af økonomiske hensyn, så må man råbe vagt i gevær overfor sin leder. Det må aldrig være sådan, at økonomien spiller en højere rolle end barnets tarv, siger han til Avisen.dk.

Ministeren mener, at det er mere komplekst end bare et spørgsmål om at sende flere penge.
Han vil gerne samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening om at rydde op i unødvendig bureaukrati og politiske lappeløsninger.

DS: Vi er nødt til at snakke økonomi

Niels Christian Barkholt fastholder, at kommunernes pressede økonomi spiller en afgørende rolle:

– Vi opfordrer politikerne til at vedtage en ny finansieringsmodel, så man – for eksempel ved dyre anbringelser – deler udgiften mellem stat og kommune. Det kan være med til at forebygge manglende indgriben, når for eksempel en familie med flere børn mistrives.

227 kommunalt ansatte socialrådgivere på børne- og børnehandicapområdet har deltaget i undersøgelsen. I alt er 81 forskellige kommuner repræsenteret i svarene.

Socialrådgiveren 14/14, som udkommer 27. november stiller skarpt på undersøgelsen og fortæller socialrådgivernes egne eksempler på konsekvenserne af kommunernes økonomiske fokus.