Kommune trækker Det Sorte Register i fogedretten

Odsherred Kommune vandt i januar en injuriesag mod hjemmesiden Det Sorte Register. Nu går kommunen fogedrettens vej for at få dommen effektueret. Flere kommuner overvejer lignende sagsanlæg.

I januar blev ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, Ole Eli Christiansen, ved retten i Holbæk dømt for injurier mod en række politikere og medarbejdere i Odsherred Kommune, heriblandt to socialrådgivere.

Dommen er ikke anket, tidsfristen er udløbet og Odsherred Kommune tager nu, som det er normal procedure, sagen videre til fogedretten for at få dommen effektueret.

– Der er nogle retningslinjer i dommen, som Ole Eli Christiansen skal efterleve, og det forventer vi selvfølgelig, at han gør, siger Gitte Løvgren, direktør i Odsherred Kommune.

Ole Eli Christiansen skal ifølge dommen betale 20 dagbøder på hver 100 kroner eller afsone 20 dages fængsel, samt betale erstatning på 100.000 kroner til hver af de fem forurettede i sagen – et væsentligt højere beløb end set i lignende injuriesager.

Adgang til hjemmeside kan lukkes

Derudover skal han betale sagens omkostninger på knap 40.000 kroner, fjerne de krænkende oplysninger fra internettet og sørge for, at dommen bliver offentliggjort i dagbladet Nordvestnyt.

Ole Eli Christiansen har ikke anket dommen, men til gengæld har han flere gange udtalt, at han ikke ønsker at efterleve rettens dom.

Under normale forhold vil det betyde, at Ole Eli Christiansen kan idømmes flere dagbøder. Det er dog ikke utænkeligt, at han er insolvent og ude af stand til at betale bøderne. I så fald kan han have udsigt til yderligere dage i fængsel. Men selv med en fogedretsdom, kan det være svært at tvinge ham til at fjerne de ulovlige oplysninger.

Til gengæld vil en fogedretsdom gøre det muligt at få danske internetudbydere til at lukke for adgangen til Det Sorte Register. Ifølge Gitte Løvgren har man dog i Odsherred Kommune endnu ikke gjort sig overvejelser om at kontakte internetudbyderne.

DS: Indsats bør inspirere andre kommuner

I Dansk Socialrådgiverforening håber regionsformand i Øst, Annemette El-Azem, at Odsherred kan inspirere andre kommuner.

– Odsherred Kommune har – som en helt naturlig ting – påtaget sig deres ansvar som arbejdsgiver og taget hånd om deres medarbejdere. Der er en lang række kommuner, som har fulgt sagen tæt, og jeg er overbevist om, at flere fremover vil tage udhængning af medarbejdere alvorligt og leve op til deres ansvar i den forbindelse, siger hun.

Flere kommuner, heriblandt Odense, overvejer i øjeblikket sagsanlæg mod Det Sorte Register efter domsafsigelsen i sagen fra Odsherred Kommune.

Socialrådgivere og andre fagfolk oplever i stadig højere grad, at det bliver legitimt at omtale dem i meget stærke vendinger på for eksempel sociale medier. Denne udvikling er med til at gøre det endnu vigtigere for kommuner og andre arbejdsgivere at forebygge, at udhængning af medarbejdere finder sted, understreger Annemette El-Azem.

– Det handler både om fysiske rammer og om at kommunikere i øjenhøjde med borgerne. Men det kræver ressourcer, og det er ikke en garanti for, at medarbejdere ikke vil blive hængt ud eller truet. Og der er man som arbejdsgiver nødt til at gøre sig sit ansvar klart.

Hun henviser desuden til Dansk Socialrådgiverforenings råd om udhængning, samt FTF’s nye materiale om chikane på nettet.